IT staff retention : an in-depth case study

Hauptfleisch, Gerhard (2008-03)

Thesis (MBA)--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Currently, staff retention is one of the major challenges facing ICT organisations. It is a well-documented fact, that the advantages of staff retention strategies far outweigh the cost of implementation, and serves as a major source of competitive advantage. The ICT industry is typically characterised by a fast moving pace, demanding clients and a volatile external environment. Due to skills shortage and the short time-tomarket requirements of clients within the ICT industry, losing key staff can have a detrimental influence on the ability of an organisation to meet its client’s requirements. This case study endeavors to provide a practical example of an organisation in the ICT space which is experiencing relatively high staff turnover (approximately between 26% to 30% per year). Secondary research evidence is provided in the form of actual staff turnover figures including their stated reason for leaving. Further, an in-depth study is done employing primary research conducted by means of a survey in order to establish the root cause of the high staff turnover rate within the organisation. Finally, integrating and superimposing the best practices identified in the literature review and the primary and secondary research analysis, recommendations are made on how to strategically address the high turnover with staff retention initiatives and thus improve the productivity and competitive advantage of the organisation.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Werknemersretensie poog om ‘n besonderse uitdaging te lewer vir maatskappye in die Informasie, Kommunikasie en Tegnologiese (IKT) industrie. Dit is ‘n goedgedokumenteerde feit dat die voordele van die implementering van werknemersretensie-initatiewe oorskry die kostes vir die implementering daarvan wesenlik. Verder dien hierdie inisiatiewe by tot ‘n versterkde kompeterendevoordeel binne die mark. Die IKT industrie word tipies gekarakteriseer deur ‘n baie hoë pas van tegnologiese verandering, ongeduldige kliënte en ‘n volatiele eksterne omgewing. As gevolg van die kundigheidstekort en die kort ontplooiings-periode vereistes van kliënte in die IKT industrie, kan maatskappy fisies nie bekostig om kernwerknemers te verloor nie aangesien dit maatskappye se vermoëns om kliënte te diens wesenlik affekteer. Hierdie gevallestudie poog om ‘n praktiese voorbeeld te verskaf van ‘n maatskappy in die IKT industrie wat tans relatiewe hoë werknemersomset ondervind (tussen 26% en 30% per jaar). Sekondere navorsingsdata word verskaf in die vorm van werklike werknemersomset statistiek. By wyse van die ontleding van primere navorsingsdata (verkry deur ‘n elektronisese opname onder al die werknemers), tesame met die sekondere data word die kernredes geidentifiseer vir die hoë werknemersomset in die maatskappy. Laasstens, deur middel van die integrasie van die beste-praktyke geidentifiseer in die literatuurstudie en die navorsingsresultate word voorstelle en aanbevelings verskaf om die hoë werknemersomset aan te spreek. Die voorstelle is gepeil op ‘n strategiese vlak en poog sodoende om die operasionele effektiwiteit en kompeterendevoordeel van die maatskappy te versterk.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/80646
This item appears in the following collections: