ITEM VIEW

Reduction of seawall overtopping at the Strand

dc.contributor.advisorToms, Geoffen_ZA
dc.contributor.authorRoux, George Bishopen_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Engineering. Dept. of Civil Engineering.en_ZA
dc.date.accessioned2013-02-27T14:06:38Zen_ZA
dc.date.accessioned2013-03-15T07:48:33Z
dc.date.available2013-02-27T14:06:38Zen_ZA
dc.date.available2013-03-15T07:48:33Z
dc.date.issued2013-03en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/80391
dc.descriptionThesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2013.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: The Strand is located within False Bay and frequently encounters large quantities of wave overtopping over the coastal defences. This results in the damage of property and infrastructure and causes streets to be flooded. Physical modelling tests were done by a consultancy firm to determine a solution by making use of a recurve structure at the back of the beach. This study is an expansion of the previous physical modelling that was done and focuses on several factors that were not tested by the consultancy firm that could have an influence on the overtopping rate and provide additional information on the recurve design. These tests were: (i) the effectiveness of the proposed recurve wall design in reducing overtopping was compared to a vertical wall; (ii) the influence that modifications to the beach profile such as the beach slope, beach width and beach level have on the overtopping rate; and (iii) the sensitivity of overtopping to changes in wave period was tested. The information gathered from these tests was used to propose a possible solution for the Strand. Numerical modelling was done with Delft3D-Wave to determine the wave height at the back of the beach using a nested grid. The waves at the Strand are depth limited and therefore very sensitive to changes in water level. By altering the beach level the model showed how the significant wave height at the back of the beach changes. First estimates of overtopping were determined using the relevant empirical calculations from the EuroTop Manual 2007 for a vertical seawall. No estimate could be made for the recurve wall since it did not fall in the valid range of the equations. From the physical modelling it was found that the overtopping reduced significantly from a vertical to a recurve seawall by a factor of about 50% depending on the wall height. All the prediction methods tested proved to be accurate in estimating the overtopping when the ratio of freeboard to significant wave height was ≤1.83. For non-breaking wave conditions the beach profiles that were gently sloped (1:50) and wide produced more overtopping than the beach profiles that were steep (1:10) and narrow. Increasing the beach level only decreased the overtopping if the water depth was shallow enough to cause the waves to break before they reached the back of the beach. Overtopping was found to increase with longer wave periods until the wave period became too long and the waves broke offshore which resulted in the overtopping decreasing. Possible solutions to overtopping were proposed based on two beach levels and the implementation of a recurve seawall. Revised crest levels for the wall were made along the length of the beach for both the 1:20 and 1:100 year water levels.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: Die Strand is in Valsbaai geleë en ervaar dikwels baie oorspoeling deur golwe bo-oor kusverdedigingswerke. Dit lei tot skade aan eiendom sowel as aan infrastruktuur en veroorsaak dat strate oorstroom. Fisiese modelleringstoetse is deur ’n konsultasiefirma gedoen om ’n oplossing te probeer vind deur van ’n teruggebuigde struktuur aan die agterkant van die strand gebruik te maak. Hierdie studie is ’n uitbreiding van die vorige fisiese modellering wat gedoen is en fokus op verskeie faktore wat nie deur die konsultasiefirma getoets is nie. Dit kan moontlik ’n invloed op die oorspoelingstempo hê en verskaf bykomende inligting oor die ontwerp van die terugbuiging. Hierdie toetse is: (i) die doeltreffendheid van die voorgestelde ontwerp van die teruggebuigde strandmuur in die vermindering van oorspoeling word vergelyk met ’n vertikale muur; (ii) die invloed wat veranderinge aan die strandprofiel soos die helling van die strand, die wydte van die strand asook die strandvlak op die oorspoelingstempo het; en (iii) die sensitiwiteit van oorspoeling op veranderinge in golfperiode is getoets. Die inligting wat uit hierdie toetse verkry is, word gebruik om ’n moontlike oplossing vir die Strand voor te stel. Numeriese modellering is met Delft3D-Wave gedoen om die golfhoogte aan die agterkant van die strand vas te stel deur van ’n genestelde ruitenet gebruik te maak. Die golwe by die Strand word deur diepte beperk en is dus baie sensitief vir veranderinge in die watervlak. Deur die strandvlakke te verander het die model getoon hoe die betekenisvolle golfhoogte aan die agterkant van die strand verander. Die eerste beramings van oorspoeling is bepaal deur van die relevante empiriese berekenings uit die EuroTop-handleiding 2007 vir ’n vertikale strandmuur gebruik te maak. Daar kon geen beraming vir die teruggebuigde muur gemaak word nie aangesien dit nie binne die geldige bereik van die vergelykings val nie. Uit die fisiese modellering is daar vasgestel dat oorspoeling noemenswaardig met ’n gemiddeld van ongeveer 50% verminder is, afhangend van die muurhoogte. Al die voorspellingmetodes wat getoets is was akkuraat in die beraming van die oorspoeling wanneer die verhouding van vryboord tot betekenisvolle golfhoogte ≤1.83 was. Vir nie-brekende golftoestande het strandprofiele met ’n lae helling (1:50) en wat wyd was meer oorspoeling tot gevolg gehad as strandprofiele wat steil (1:10) en nou was. ’n Verhoging in die strand se vlakke het die oorspoeling slegs verminder indien die diepte van die water vlak genoeg was om die golwe te laat breek voordat hulle die agterkant van die strand bereik het. Oorspoeling is gevind om te vermeeder met verlengde golflengte tot dat die golflengte só lank geword het dat die golwe in dieper water begin breek wat aanlieding tot verminderde oorspoeling gegee het. Daar word moontlike oplossings vir oorspoeling voorgestel gebaseer op twee strandvlakke en die implementering van ’n teruggebuigde strandmuur. Voorgestelde golfkruinvlakke vir die muur is al langs die lengte van die strand gemaak vir beide die 1:20- en 1:100-jaar watervlakke.af
dc.format.extentxiv, 128 p. : ill.en_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectSeawallen_ZA
dc.subjectStrand (South Africa)en_ZA
dc.subjectFalse Bay (Western Cape, South Africa)en_ZA
dc.subjectRecurve structuresen_ZA
dc.subjectTheses -- Civil engineeringen_ZA
dc.subjectDissertations -- Civil engineeringen_ZA
dc.subjectBreakwaters -- Design and constructionen_ZA
dc.subjectBeach erosionen_ZA
dc.subjectCoastal engineeringen_ZA
dc.subjectShore protection -- Strand (South Africa)en_ZA
dc.subjectCoastal zone managementen_ZA
dc.titleReduction of seawall overtopping at the Stranden_ZA
dc.typeThesisen_ZA
dc.rights.holderStellenbosch Universityen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW