ITEM VIEW

Authorship and ownership of UShaka KaSenzangakhona

dc.contributor.advisorMuller, Stephanus Jacobus van Zylen_ZA
dc.contributor.authorSchonken, Philip Antonien_ZA
dc.contributor.otherStellenbosch University. Faculty of Arts and Social Sciences. Dept. of Music.en_ZA
dc.date.accessioned2013-02-27T10:40:21Zen_ZA
dc.date.accessioned2013-03-15T07:44:53Z
dc.date.available2013-02-27T10:40:21Zen_ZA
dc.date.available2013-03-15T07:44:53Z
dc.date.issued2013-03en_ZA
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10019.1/80307
dc.descriptionThesis (MMus)--Stellenbosch University, 2013.en_ZA
dc.description.abstractENGLISH ABSTRACT: UShaka KaSenzangakhona is a work of about sixty minutes for choir, soloists and orchestra, composed by Mzilikazi Khumalo, orchestrated in 1994 by Christopher James and revised in 1996 by Robert Maxym. The composition is a setting of a Zulu text by Themba Msimang. The racial and cultural differences between UShaka’s three authors bring binaries into play that define certain aspects of the composition. UShaka’s main developmental trajectory (1982-1996) places it within a volatile political space and time in South Africa‟s recent history. Somewhere, hanging in an unstable balance between these diverse factors, exists a musical work that is struggling to find a voice. This thesis highlights these factors by critically evaluating two aspects of UShaka’s existence, namely its authorship and ownership under Khumalo, James and Maxym. This is achieved through thorough quantitative score analyses of the original composition and its two orchestrations. Results of the analyses are used to draw conclusions about the contributions of each of its three authors to the final musical product. By implication of the findings produced by the analyses, broader themes within South African musicology are touched on and highlighted in new and meaningful ways.en_ZA
dc.description.abstractAFRIKAANSE OPSOMMING: UShaka KaSenzangakhona is `n komposisie van sowat sestig minute geskryf deur Mzilikazi Khumalo vir koor, soliste en orkes. Die werk is in 1994 georkestreer deur Christopher James en in 1996 hersien deur Robert Maxym. Die skrywer van die werk se teks is Themba Msimang. Die rasse- en kultuurverskille wat Ushaka se outeurs kenmerk bring binêre binne spel wat sekere eienskappe van die werk se bestaan definieer. Die komposisie se hoof ontwikkelingstrajek (1982-1996) plaas dit binne 'n ongestadige politieke ruimte in Suid-Afrika se onlangse geskiedenis. Ushaka sukkel om binne hierdie diverse faktore 'n stem van sy eie te ontdek. Die tesis vestig aandag op hierdie faktore deur 'n kritiese verkenning te onderneem van twee aspekte van Ushaka se bestaan, naamlik outeurskap en eienaarskap. Dit word behartig met deeglike kwantitatiewe analise van die bladmusiek van die oorspronklike komposisie asook beide orkestrasies. Resultate wat verkry word vanuit die analise word gebruik om gevolgtrekkings te maak gaande die bydraes van elke outeur tot die uiteindelike komposisie. By implikasie kan die bevindinge gebruik word om op nuwe en betekenisvolle wyses aan breër onderwerpe te raak binne die Suid-Afrikaanse veld musikologie.af_ZA
dc.format.extent88 leavesen_ZA
dc.language.isoen_ZAen_ZA
dc.publisherStellenbosch : Stellenbosch Universityen_ZA
dc.subjectUShaka KaSenzangakhonaen_ZA
dc.subjectChristopher Jamesen_ZA
dc.subjectRobert Maxymen_ZA
dc.subjectMzilikazi Khumaloen_ZA
dc.subjectOwnershipen_ZA
dc.subjectAuthorshipen_ZA
dc.subjectSAMROen_ZA
dc.subjectSouthern African Music Rights Organisationen_ZA
dc.subjectDissertations -- Musicen_ZA
dc.subjectTheses -- Musicen_ZA
dc.titleAuthorship and ownership of UShaka KaSenzangakhonaen_ZA
dc.typeThesisen_ZA


Files in this item

Thumbnail
Thumbnail

This item appears in the following Collection(s)

ITEM VIEW