Male circumcision managers' attitudes toward safe male circumcision program implementation and scale up in Botswana

Ali, Ali Salim (2013-03)

Thesis (MPhil)--Stellenbosch University, 2013.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Background: Safe Male circumcision (SMC) divides people for or against it, depending upon their attitudes. The Ministry of health (MOH) has built capacity in the country for rapid scale up of the program since 2009. However, despite the efforts, the number of men circumcised is lagging behind set targets. We do not know to what extent attitudes of the managers at national and district levels do influence this underperformance? The effectiveness of the managers at workplace at large will depend on their attitudes towards SMC. Managers with positive attitudes bring at workplace energy, creativity and momentum to fulfill the work objectives and goals. Objectives: The objectives of the study were to; 1) establish the current situation of SMC implementation in Botswana, 2) establish the required attitudes for managers towards SMC program, 3) establish the attitudes of SMC managers at all levels toward SMC program, 4) determine the gap between the required attitudes and SMC managers’ current attitudes toward SMC, and 5) Provide recommendation for reinforcing positive attitudes toward SMC program. Methods: The study used an explorative qualitative design. It was carried out at the Ministry of health headquarters and in ten districts in Botswana. A total of 26 SMC program managers were interviewed using a semi-structured interview guide. Results: The study found that the managers were confirming to positive attitudes toward the program as prescribed by the MOH’s standards. Data revealed a positive trend in scaling up of the program albeit lagging behind set targets. Conclusion: This study looked at the desired attitudes of SMC managers should posses and the level of attitudes currently have towards the program. It was not easy to link attitude and performance of individuals. High turnover rate of SMC officers was a worrisome finding that calls for further study.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Agtergrond: Na gelang van hul houdings, is die meeste mense hetsy sterk ten gunste van of heftig gekant teen veilige manlike besnydenis (VMB). Die Ministerie van Gesondheid is reeds sedert 2009 besig met vermoëbou-inisiatie we om die VMB-program vinnig uit te brei. Ondanks hierdie pogings, is die aantal mans wat ingevolge dié program besny word egter veel minder as die vasgestelde teikens. Dit is nie bekend in watter mate die houdings van VMB-programbestuurders op nasionale en distriksvlak hierdie onderprestasie beïnvloed nie. Die algehele doeltreffendheid waarmee dié bestuurders die program in werking stel, sal immers grootliks afhang van hul houdings jeens VMB. Bestuurders met ’n positiewe houding sal energie, kreatiwiteit en stukrag aan die werkplek verleen ten einde die programoogmerke en -doelwitte te verwesenlik. Oogmerke: Die oogmerke van die studie was: 1) om die huidige stand van VMB-inwerkingstelling in Botswana te bepaal; 2) om te bepaal watter houdings bestuurders behóórt te hê jeens die VMB-program; 3) om te bepaal watter houdings bestuurders op alle vlakke wél het jeens die VMB-program; 4) om vas te stel in watter mate bestuurders se vereiste houdings en huidige houdings jeens VMB verskil; en 5) om aanbevelings te doen vir die versterking van positiewe houdings jeens die VMB-program. Metode: Die studie het van ’n verkennende kwalitatiewe ontwerp gebruik gemaak. Dit is by die hoofkantoor van die Ministerie van Gesondheid sowel as in tien gesondheidsdistrikte in Botswana onderneem. Onderhoude aan die hand van ’n semigestruktureerde onderhoudsgids is met altesaam 26 VMB-programbestuurders gevoer. Resultate: Die studie bevind dat die bestuurders wél positiewe houdings jeens die program toon soos wat die standaarde van die Ministerie van Gesondheid vereis. Data dui op ’n positiewe tendens in die uitbreiding van die program, al word die vasgestelde teikens nie bereik nie.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/79949
This item appears in the following collections: