The role of the company secretary in corporate governance : a South African specific problem conceptualisation and commentary

Van Schalkwyk, Frederik Edwin (2007-12)

Thesis (MBA (Business Management))--University of Stellenbosch, 2007.

Thesis

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie stel ondersoek in na die rol van die maatskappysekretaris in korporatiewe bestuur. Tien kernrolle word geidentifiseer, relevant in terme van die historiese ontwikkeling van die amp asook die Suid-Afrikaanse definisie van korporatiewe bestuur, om getoets te word teen die realiteite van die praktyk by wyse van 'n opname van maatskappysekretarisse by gelyste maatskappye. Die projek sluit af deur te vind dat sekretarisse in die algemeen in staat is om uitvoering te gee aan hul rol om by te dra tot goeie korporatiewe bestuur met spesifieke verwysing na hul rol om by te dra tot die raad van direkteure se funksie om te verseker dat mag nie gekonsentreer word onder die bestuur van die maatskappy nie. Daar word egter aanbeveel dat toekomstige maatstawwe om die rol van die maatskappysekretaris in korporatiewe bestuur te bevorder, gefokus kan word op die sekretaris se rol as 'n bron van raad aan direkteure en binne die maatskappy, asook die sekretaris se rol as 'n belangrike skakel tussen die maatskappy en sy aandeelhouers, aangesien hierdie as die probleemareas deur sekretarisse geidentifiseer was waar 'n mate van moeilikheid deur sekretarisse ervaar word.

ENGLISH ABSTRACT: This study investigates the role of the company secretary in corporate governance. The core roles are identified, relevant in terms of the historic development of the office and the South African specific definition of corporate governance, to be tested against practice by way of survey of company secretar ies at JSE listed companies. The study concludes by finding that secretaries are, in general, able to discharge their role to contribute to good corporate governance with specific reference to the secretary’s role to contribute to the board’s function as an important check that power is not concent rated amongs management. It is however recommended that future measures to advance the office of company secretary may be focused on the role of the company secretary as a source of guidance to board members and within the company, and his/her role as an important link between the company and its shareholders, as the areas where some difficulty is perceived by company secretaries

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/785
This item appears in the following collections: