The combination of technical assistance with development finance : does it work?

Vutula, Luthando (2007-12)

Thesis (MDF (Business Management))--University of Stellenbosch, 2007.

Thesis

AFRIKAANSE OPSOMMING: Tegniese bystand bly steeds ’n aktuele kwessie in die meeste ontwikkelende lande. Tegniese samewerking is vir baie dekades gebruik as ’n werktuig vir die opbou van toenemende kapasiteit en, van groter belang, as ’n manier om projekte te implementeer. Werkskrag is nodig sodat ontwikkeling kan plaasvind. Dit is ’n uitdaging om te bepaal hoe tegniese bystand voorsien moet word, en of sodanige bystand wél aan die ontvanger se behoeftes voldoen. Sommige is van mening dat Westerse lande geneig was om aan ontwikkelende lande voor te skryf watter soort tegniese bystand hulle sou benodig. Dit het daartoe gelei dat die meeste ontvangers nie verantwoordelikheid vir produksie aanvaar het nie. Navorsing verwys na die behoefte vir tegniese bystand asook die sukses wat tot nou toe behaal is op dié terrein, alhoewel dit gering was. Die meeste ontwikkelende finansiële instansies, insluitende die Wêreldbank, lewer bewys van tegniese bystandsprogramme. Hierdie programme dien as ondersteuning vir instansies in die uitbetaling van verdere fondse vir ontwikkeling. Die verslag dui aan dat, alhoewel tegniese bystand en ontwikkelingsfinansiering wél werk, vooruitgang steeds nodig is.

ENGLISH ABSTRACT: Technical assistance continues to be a topical issue in most developing countries. For many decades, technical cooperation has been used as a vehicle to build capacity building and, more importantly, as a way to implement projects. Capacity is required for development to take place. The challenge is how the technical assistance is provided, and whether such assistance is what the recipient needs. Western countries have tended to prescribe to the developing countries in terms of the kind of technical assistance they need, which has resulted in many recipients not taking responsibility for the output. The research alludes to the need for technical assistance and the successes that have been achieved until now in the field, even though they have been marginal. Most development finance institutions, including the World Bank, are shown to have technical assistance programmes. Such programmes assist the institutions in disbursing more development funds. The Report indicates that, although technical assistance and development finance do work, improvement is still required.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/784
This item appears in the following collections: