Now showing items 1234-1253 of 1285

  Title
  Validating the business alignment questionnaire that measures organisational functioning [1]
  Validation of the coherent market hypothesis using neural networks and JSE securities exchange data [1]
  Value investing and the business cycle in the South African context [1]
  The value of an energy efficiency strategy : the case for Pioneer Foods [1]
  The value of concept maps in knowledge management [1]
  The value of tacit knowledge sharing in the degree of Master of Business Administration (MBA) training [1]
  Van New York tot Nieu-Bethesda (en ander stasies tussenin) [1]
  Van punt A tot punt B [1]
  Van tegnikus tot toppos [1]
  Verification and validation of computer simulations with the purpose of licensing a pebble bed modular reactor [1]
  'n Verkennende ondersoek na die belangrikheid van organisasiekultuur in 'n projekbestuursomgewing [1]
  Die verskansing van 'n aandeleportefeulje deur gebruik te maak van opsie- en termynkontrakte [1]
  The viability of an African land-bridge rail system as part of the global supply chain [1]
  The viability of crowdsourcing : a supply side market survey [1]
  The viability of implementing inflation targeting as a policy solution to combat inflation in South Africa [1]
  Voedselrisikobestuur tydens die opberging en hantering van graan in Overberg Agri. [1]
  Volhoubare besigheidsmodel perspektief vir 'n vrugte produserende besigheid : 'n gevallestudie [1]
  Voortdurende verbetering : 'n noodsaaklikheid vir volgehoue groei van 'n gemeenskapskoerant met spesifieke verwysing na die publikasie - Paarl Post [1]
  Wage negotiations, not wage war [1]
  The way forward for the South African construction industry : an industry analysis with project management solutions [1]