Now showing items 900-919 of 1285

  Title
  Occupational health : an investigation and analysis of the integration of occupational health into the management of an organisation using project management skills [1]
  OK Bazaars (1929) Ltd : a strategic management analysis of the period 1970 to 1997 [1]
  Olie : hoop of wanhoop vir Angola? [1]
  Die onafhanlike apteekbedryf in die Boland : perspektiewe vir mededingendheid [1]
  Once an exile... [1]
  'n Ondersoek na die bemarking van lewensverskering deur middel van versekeringsmakelaars [1]
  'n Ondersoek na die oorsake vir die gaping tussen strategiese rigting en maatskappyresultate by APL Cartons (Pty) Ltd, en die ontwikkeling van 'n bestuursmodel waarmee die gaping deur middel van projekbestuurs- en strategiese bestuursbeginsels oorbrug kan word [1]
  'n Ondersoek na die verband tussen die eerste vier subtotale van 'n kontantvloeistaat [1]
  'n Ondersoek na die verbetering van matriksbestuur in GERATEC [1]
  Die ontleding van 39 maatskappye se kontantvloei situasie oor tyd met behulp van kontantvloeistate [1]
  Ontwikkel jouself, ontwikkel ander [1]
  Die ontwikkeling van 'n vooruitskattings-model vir die voorspelling van verkope [1]
  Oor watter vooraf vaardighede, agtergrond en profiel moet voornemende projekbestuurders beskik en watter vooraf opleiding moet voornemende projekbestuuders ontvang? [1]
  Die oorweging van die lewensvatbaarheid van 'n kleinsake-onderneming in die praktyk : 'n konsepsuele model [1]
  Openbare sektor-privaatsektor vennootskappe as 'n eiendomsontwikkeling-metodiek in die Wes-Kaap Provinsie [1]
  Operational-cost optimisation and cost management in the sourcing and supply chain : a conceptual framework for a medium-sized service company without a central procurement function [1]
  Opportunities and challenges for the banking sector in Sub-Sahara Africa [1]
  The opportunities and challenges of promoting inclusive financial services through mobile money : the case of MTN mobile money in Uganda [1]
  Opportunities for organisational training in the virtual world, Second Life [1]
  Optimal production scheduling for vehicle assembly at Volkswagen of South Africa (Pty) Ltd. [1]