• Die ervarings van hoërskoolleerders met liggaamlike gestremdhede 

      Erasmus, Stephanus Johannes Frederick (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2010-12)
      AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie was onderneem om insig te bekom oor hoёrskool leerders met 'n liggaamlike gestremdheid se ervaringe. Kwalitatiewe navorsing is gedoen ten einde begrip en insig te ontwikkel omtrent die ...