• Sienings van laerskoolopvoeders en -skoolhoofde van leerders wat begaafd is 

      De Villiers, Jeanne-Marie (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2009-12)
      AFRIKAANSE OPSOMMING: Onderwys in Suid-Afrika het na die eerste demokratiese verkiesing in 1994 ‘n transformasieproses beleef. Beleidsveranderinge, rasionalisering, kurrikulumvernuwing en toenemende leerderdiversiteit ...