• Studente se leerbetrokkenheid aan 'n privaat hoeronderwysinstelling 

      Theron, Erika; Bitzer, Eli (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2016-03)
      Voorgraadse residensiële studente in Suid-Afrika se studie- en leerbehoeftes verskil beduidend van dié van vorige geslagte. Dit blyk duidelik uit die onlangse studente-onrus oor aangeleenthede soos studie-bekostigbaarheid, ...