• Performatiwiteit as verskynsel in die onderwys 

      Van Wyk, Milton; Le Grange, Lesley (LitNet, 2017)
      Performatiwiteit in die onderwys is ’n neoliberale verskynsel. Die neoliberalisme is ’n gedagterigting wat effektiwiteit, doeltreffendheid en gehalte beklemtoon. Met hierdie artikel word daar op die toenemende belang van ...