The use of examples in polyfunctional dictionaries

Prinsloo, D. J. ; Gouws, R. H. (2000)

CITATION: Prinsloo, D. J. & Gouws, R. H. 2000. The use of examples in polyfunctional dictionaries. Lexikos, 10:138-156, doi:10.5788/10-0-891.

The original publication is available at http://lexikos.journals.ac.za

Article

Dictionary compilation for the African languages in South Africa stands on the eve of the African Renaissance and prospective compilers of dictionaries for African languages are in need of a sound perspective and guidelines in respect of the compilation and choice of examples. The aim of this article is to analyse and evaluate some current approaches towards the handling of examples of usage as a data category in modem dictionaries and to suggest ways in which this information category can be improved by compiling, selecting and shaping examples to render optimal transfer of infonnation and to enhance information retrieval. The emphasis will be on example phrases and sentences given in the dictionary article.

Die gebruik van voorbeelde in polifunksionele woordeboeke.Die samestelling van woordeboeke vir die Afrikatale in Suid-Africa staan op die vooraand van dieAfrika Renaissance en voomemende samestellers van woordeboeke vir die Afrikatale benodig 'ngesonde perspektief en riglyne ten opsigte van die samestelling en die keuse van voorbeelde, Diedoel van hierdie artikel is om sommige van die jongste benaderings ten opsigte van die hanteringvan gebruiksvoorbeelde as 'n datakategorie in modeme woordeboeke te analiseer en te evalueer enom metodes aan die hand te doen waarvolgens hierdie inligtingskategorie verbeter kan word deurdie samestelling, keuse en afronding van voorbeelde om optima Ie inligtingsoordrag te bewerkstelligen om inligtingsontsluiting te verbeter, Die klem sal val op voorbeeldfrases en -sinne wat in diewoordeboekartikel aangebied word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/73140
This item appears in the following collections: