Improving asset care plans in mining : applying developments from aviation maintenance

Al Shaalane, Amir (2012-12)

Thesis (MScEng)--Stellenbosch University, 2012.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The aim of this thesis is to compare the aviation derived reliability metric known as the Maintenance Free Operating Period (MFOP), with the traditionally used, and commonly found, reliability metric Mean Time Between Failure (MTBF), which has over the years shown some innate disadvantages in the field of maintenance. It will be shown that this is mainly due to MTBF’s inherent acceptance of failure and the unscheduled maintenance therewith directly connected. Moreover, MFOP is successfully applied to a mining specific case study, as to date, no other application of the MFOP concept to the mining sector is known. An extensive literature study is presented, which covers concepts relevant to the overall study and which helps to contextualise the problem, revealing the major shortcomings of the commonly accepted MTBF metric. A methodology to analyse systems MFOP performance, making use of failure statistics to analyse both repairable and non-repairable systems, is presented. Validation makes use of a case study which applies the MFOP methodology to a system, specifically in the mining sector. It was shown that MFOP could be applied to the data obtained from the mining sector, producing estimates which were accurate representations of reality. These findings provide an exciting basis on which to begin to facilitate a paradigm shift in the mind set of maintenance personnel, setting reliability targets and dealing with unscheduled maintenance stops. KEYWORDS: Maintenance Free Operating Period, Mean Time Between Failure, Maintenance, Mining

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die doel van hierdie tesis is om die Onderhoudvrye Bedryf Tydperk (OBT), ’n betroubaarheidsmaatstaf afkomstig van die lugvaart industrie, te vergelyk met die Gemiddelde Tyd Tussen Falings (GTTF) maatstaf wat tradisioneel in algemene gebruik is, maar wat oor die jare inherente nadele met betrekking tot instandhouding geopenbaar het. Dit sal bewys word dat hierdie nadele hoofsaaklik ontstaan as gevolg van die GTTF se inherente aanvaarding van failure en die ongeskeduleerde instandhouding wat daarmee gepaard gaan. OBT word ook suksesvol aangewend in ’n mynwese-spesifieke gevallestudie, wat aaangegaan is aangesien geen ander sooortgelyke aanwending in die mynwese sektor tot datum bekend is nie. ’n Breedvoerige literatuurstudie word voorgelê wat relevante konsepte dek en die probleem binne konteks plaas, en daardeur die hoof tekortkominge van die algemeen aanvaarde GTTF metriek ontbloot. ’n Metodologie waardeur analise van die stelsel werkverrigting van die OBT uitgevoer kan word met gebruik van onderbrekings statistiek om herstelbaar sowel as onherstelbare stelsels te analiseer, word voorgestel. Geldigheid word getoets deur ’n gevallestudie wat die OBT metodologie aangewend word spesifiek vir ’n stelsel in die mynwese Dit is bewys dat OBT toegepas kan word op data afkomstig van die mynwese sector, en skattings lewer wat akkurate voorstellings is van die werklikheid. Hierdie bevindinge is opwindend, en dit dien as die basis vir ’n die aanwending van ’n paradigmaskuif in die benadering van instandhoudingspersoneel tot die daarstelling van teikens vir betroubaarheid en ook in hul hantering van ongeskeduleerde instandhoudingsophoud. SLEUTELWOORDE: Onderhoudvrye Bedryf Tydperk, Gemiddelde Tyd Tussen Falings, Onderhoud, Mynbou

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/71813
This item appears in the following collections: