Author

Now showing items 1-8 of 8

  • Die benutting van bestuurstalent met verwysing na die invloed van leierskapstyl en tydspan 

   Augustyn, J. C. D. (AOSIS Publishing, 1975-11)
   A field and Laboratory study were conducted to determine the relationship between Leadership style, time-span of discretion and group performance. The results of this research support the prediction that situational ...

  • Die meting van die verband tussen geslag en konformiteit as groepdinamiese veranderlikes 

   De Villiers, W. S.; Augustyn, J. C. D. (AOSIS Open Journal, 1982-11)
   The amount and kind of conformity induced by group pressure depend upon the nature of the situation. The nature of the group and the characteristics of the individual. In this particular study the experimental measurement ...

  • 'n Ondersoek na die potensiaal-bepaling van werknemers in die landbousektor 

   Augustyn, J. C. D.; De Villiers, W. S.; Raubenheimer, I. van W. (AOSIS OpenJournal, 1989-05)
   An investigation into determining the potential of workers in the agricultural sector. Industrial Psychological principles and concepts are not being applied extensively in the agricultural sector. Against this background ...

  • Die opleiding van bedryfsielkundiges aan die Universiteit van Stellenbosch 

   Augustyn, J. C. D.; De Villiers, W. S.; Raubenheimer, I. Van W; Van Biljon, I. J. (AOSIS Publishing, 1978-11)
   Die aanbieding van Bedryfsielkunde aan die Universiteit van Stellenbosch gaan sover terug as 1943 toe daar binne die Departement Sielkunde met 'n afsonderlike kursus in Bedryfsielkunde vir B.Comm.-studente 'n begin gemaak ...

  • Die opleiding van bedryfsielkundiges in Suid-Afrika 

   Raubenheimer, I. Van W.; Calitz, C. J.; De Villiers, W. S.; Augustyn, J. C. D. (AOSIS OpenJournals, 1976-11)
   Oor die afgelope aantal jare het bedryfsielkundiges in Suid-Afrika by verskeie geleenthede die mening gelug dat die tyd waarskynlik aangebreek het om die ontwikkeling van hul vakgebied hier te lande in oënskou te neem. ...

  • The personality profile of a successful sales representative in the liquor industry 

   Augustyn, J. C. D.; De Villiers, W. S. (AOSIS OpenJournals, 1988-05)
   From a study of the relevant literature it is clear that in general characteristics of sales representatives, and their personality profile in particular, have not been clearly identified. The objective of this study was ...

  • Die sestienpersoonlikheidsfaktorvraelys as hulpmiddel by die takseersentrum 

   Augustyn, J. C. D.; Van Wyk, A. J. (AOSIS OpenJournals, 1988-05)
   The 16PF Personality Test as an aid to the assessment centre Assessment centres still remains costly and thime consuming. This study investigates the reduction of time and costs by the use of the 16 PF Personality Test as ...

  • Die vrae wat ons altyd wou gevra het 

   Augustyn, J. C. D. (AOSIS OpenJournals, 1977-11)
   The development of industrial psychology as a discipline and personnel management as a profession is scrutinized against the background of the present economic situation. Unanticipated consequences of rapid growth in ...