• Die opleiding van bedryfsielkundiges in Suid-Afrika 

      Raubenheimer, I. Van W.; Calitz, C. J.; De Villiers, W. S.; Augustyn, J. C. D. (AOSIS OpenJournals, 1976-11)
      Oor die afgelope aantal jare het bedryfsielkundiges in Suid-Afrika by verskeie geleenthede die mening gelug dat die tyd waarskynlik aangebreek het om die ontwikkeling van hul vakgebied hier te lande in oënskou te neem. ...