• Kerktoewyding deur die jonger generasies : hou verhoudingsbemarking die sleutel? 

      Theron, Edwin; Van Tonder, Steven (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2015-09)
      Tradisioneel fokus nie-winssoekende organisasies op die ouer generasies wanneer fondswerwing en ondersteuning verlang word, eerder as jonger generasies (soos Generasie Y). Hierdie benadering blyk egter kortsigtig te wees, ...