n Ondersoek na die belangrikheid van menslike kapitaal vir die sukses van Rex Mining en die mensebestuurspraktyke wat 'n invloed het op die skepping van 'n werkplek wat die ontwikkeling van menslike kapitaal bevorder

Kotze, Gideon Andries Petrus (2002-03)

Study project (MBA)--University of Stellenbosch, 2002.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The one factor in the current business environment that provides an organisation with a competitive advantage, is human capital. It can make the difference between success and failure. In an organisation like Rex Mining it is especially important for a strong human capital base to meet the challenges that the marginal diamond mines present. It is not a question of finance. Human capital development is determined by the people management practices in an organisation, things they already do. The difference between building and breaking down human capital is just a matter of quality and appropriateness of these practices. The measurement of the ability of an organisation to develop human capital was always problematic because of the nature of it. Buckingham and Coffman developed an easy and valid measuring instrument to help organisations measure this very important factor. The questionnaire they developed now makes it possible for every organisation to make a determination of where it stands in terms of its ability to develop human capital. An investment in human capital will always give a return on the investment. The size of the return will be determined by the time and energy spend on the investment by the organisation. This investment does not depreciate. An investment in human capital will ensure optimal productivity, efficiency and effectiveness in the organisation and that targets will be reached and exceeded. Healthy people management practices are the basis upon which the development of human capital rests. In a changing South Africa different demands are made upon organisations in terms of their human capital. Each individual has his own goals and career plans and if the organisation cannot satisfy those demands the employee will offer his services to the employer that can satisfy his needs.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Menslike kapitaal is in die hedendaaqse sakewêreld die een faktor wat aan 'n organisasie die kompeterende voordeel gee. Dit kan die verskil tussen sukses en mislukking bepaal. In 'n organisasie soos Rex Mining is dit juis belangrik dat menslike kapitaal sterk moet wees ten einde die geweldige uitdagings wat die marginale diamantmyne stel, die hoof te kan bied. Dit is ook nie 'n kwessie van finansies nie. Menslike kapitaalontwikkeling word bepaal deur die mensebestuurspraktyke in 'n organisasie, dinge wat elke organisasie reeds doen. Dit is net die kwaliteit en toepaslikheid van hierdie praktyke wat die verskil maak tussen die opbou en afbreek van menslike kapitaal. Die meting van die vermoë van 'n organisasie om menslike kapitaal te ontwikkel, was altyd problematies vanweë die aard daarvan. Buckingham en Coffman het egter 'n baie maklike en geldige meetinstrument daargestelom organisasies te help om hierdie baie belangrike faktor te meet. Die vraelys wat hulle ontwikkel het, maak dit nou moontlik vir elke organisasie om 'n bepaling te maak ten opsigte van die organisasie se vermoë om sy menslike kapitaal te ontwikkel. 'n Belegging in menslike kapitaal sal altyd 'n opbrengs lewer. Die grootte van die opbrengs sal afhang van die hoeveelheid tyd en energie wat die organisasie bestee het aan die belegging. Hierdie belegging verloor ook nooit sy waarde nie. 'n Belegging in die menslike kapitaal van 'n organisasie sal verseker dat produktiwiteit, effektiwiteit en doeltreffendheid optimaal sal wees en dat die organisasie altyd doelwitte sal behaal en oorskry. Gesonde mensebestuurspraktyke is die basis waarop die hele ontwikkeling van menslike kapitaal berus. In die veranderende Suid-Afrika word nuwe vereistes aan organisasies gestel in terme van hulle menslike kapitaal. Elke individu het sy eie doelwitte en loopbaanplanne en as die organisasie waar hy of sy werk, nie hieraan kan voldoen nie, sal die werknemer sy dienste aan 'n werkgewer bied wat wel sy behoeftes kan bevredig.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/70259
This item appears in the following collections: