• ’n Studenteterugvoer-perspektief op top- universiteitsdosente se onderrig 

      De Jager, Eloise; Bitzer, Eli (Tydskrif vir Geesteswetenskappe, 2013-12)
      Die gehalte van onderrig aan hoëronderwysinstellings word deur ’n velerlei faktore beïnvloed. Dit sluit die kenmerke van dosente en studente, die institusionele kultuur, dissiplinêre en klaskontekste en individuele ...