• Infomation Session about the Wilcocks Building 

      Botman, H. Russel (2011-02-10)
      Gesprek met personeellede van die Wilcocksgebou 1-2 nm, 10 Februarie 2011, Fismersaal Opmerkings deur prof Russel Botman, rektor en visekanselier, Universiteit Stellenbosch, gevolg deur ’n vraag-enantwoordsessie