The influence of specialised HIV/AIDS sites on first time clients' initiative to seek VCT services : a case of Nkumba University students, Uganda

Bucyana, Allan (2011-03)

Thesis (MPhil (Industrial Psychology. Africa Centre for HIV/AIDS Management))--University of Stellenbosch, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Although VCT has been recognized for its importance in HIV prevention and control, there are several matters of concern surrounding it that potentially limit its uptake. Clients' selective behavior in tandem with service provider and operating environment factors determine uptake of VCT service. This study sought to contribute knowledge on the influence that specialized HIV/AIDS sites have on first time clients' initiative to seek VCT services in comparison with the general health care sites. The study also analyzed factors that determine clients' preference of VCT access point. The study was done within a student population of Nkumba University in Entebbe municipality, Uganda. A sample of students to fill the study questionnaire was selected using a simple random sampling method from a population frame established from a class identified haphazardly. Four focus group discussions were done: two of the groups participants were stratified as students' male and female groups and were selected using convenient sampling from the sampling frame. The other FGDs were done with two groups of nurse counselors – one from a general health care site while the other was from a specialized VCT site, selected purposively. Specialized VCT sites had a higher frequency of first student clients than general health care sites. Results however indicated that though the perception of service providers' attitude and availability of trained councilors affected their choice, there was no significant difference between specialized and general VCT sites in terms of first time clients' preference. Reasons for preference of site differed. Specialized sites were preferred because they are perceived to offer better quality service owing to their concentration on VCT services, but shunned by others for lack disguise. Conversely, respondents revealed that there is disguise at general health j sites which enhances confidentiality and anonymity thereby curbing clients fears of being identified making it easier for first time clients to go to these sites for VCT.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Alhoewel vrywillige raadgewing en toetsing (VRT) erken is vir sy belangrikheid met betrekking tot MIV voorkoming en beheer, is daar verskeie kwessies daaraan verbonde wat die gebruik daarvan kan beperk. Kliënte se selektiewe gedrag saam met diensverskaffers en omgewingsfaktore bepaal die gebruik van VRT dienste. Hierdie studie het gepoog om kennis by te dra oor die invloed wat gespesialiseerde MIV/Vigs toetsingsterreine het op eerstelinge se inisiatief om VRT dienste te soek in vergelyking met algemene gesondheidssorgterreine. Die studie het ook faktore geanaliseer wat kliënte se voorkeur van VRT terreine bepaal. Die studie is binne 'n studente populasie van Nkumba Universiteit in Entebbe Munisipaliteit, Uganda, uitgevoer. 'n Steekproef van studente om die vraelyste in te vul is geselekteer deur die eenvoudige toevalmonster metode te gebruik van 'n populasie raam geskep van 'n klas was lukraak geidentifiseer is. Vier fokusgroepe het plaasgevind: twee waar deelnemers as manlike en vroulike studentegroepe gestratifiseerd was en geselekteer deur gerieflike steekproeneming van die steekproefraam. Die ander fokusgroepe was twee groepe van verpleegster beraders – een van 'n algemene gesondheidssorgterrein en die ander van 'n gespesialiseerde VRT terrein, doelbewus geselekteer. Gespesialiseerde VRT terreine het 'n hoër frekwensie van eersteling student-kliente as algemene gesondheidssorgterreine. Uitslae het aangedui dat hoewel die persepsie van diensverskaffers se houdings en beskikbaarheid van opgeleide beraders hul keuse geaffekteer het, dat daar geen betekenisvolle verskil was tussen gespesialiseerde en algemene VRT terreine in terme van eerstelinge se voorkeur. Redes vir voorkeur van terrein het verskil. Gepesialiseerde terreine is verkies weens die persepise dat hulle 'n beter kwaliteit diens lewer weens hul konsentrasie op VRT dienste, maar deur ander vermy was weens gebrek aan vermomming. Omgekeerd het respondente aan die lig gebring dat daar wel vemomming by algemene gesondheidssorg terreine is wat vertroulikheid en anonimiteit verhoog en kliënte se vrese verminder wat dit makliker maak vir eerstelinge om na hierdie terreine vir VRT te gaan.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6869
This item appears in the following collections: