Speel-speel van leesbot tot leesversot : ’n ondersoek na die aanwending van voorlees in kombinasie met drama as ’n pedagogiese hulpmiddel tot die ontwikkeling van leesliefde by leerders

Zwiegers, Marlene (2011-03)

Thesis (MDram)--University of Stellenbosch, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Research has shown that children are not reading books for their enjoyment anymore. Also, children living in unfavourable socio-economic circumstances are raised without any book culture. The absence of a love for reading and low levels of literacy cause children to have problems to read in order to learn. In this small-scale empirical research project with an experimental group of eighteen Grade 3 learners from a poor socio-economic community and school in the Northern Cape, the researcher sought to determine whether drama could be used as a pedagogic aid to increase the learners' joy in reading. Thus different drama methodologies were utilised over a period of three years (from Grade 3 to Grade 5), primarily to inspire learners to enjoy books and reading. The research results have shown that in the experimental group reading levels gradually improved, library membership increased, most members of the group began to read on their own and a change to a positive self-image was reported. The control group in the same school also showed an improvement in their reading levels, but not to the same extent as was noted in the experimental group. It was apparent that the dramatisation of stories as a methodology had had a significant positive impact of the lives of the experimental group. Although this was a pilot study, there is a strong indication that the results can be utilised for further research.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Navorsing het bewys dat leerders leesweerstandig geword het. Leerders uit veral ongunstige ekonomiese omstandighede word boonop nie met boeke omring wat 'n gesonde leeskultuur kan aanwakker nie. Hierdie swak leeskultuur, tesame met lae geletterdheidsvlakke, veroorsaak dat kinders probleme ervaar met lees om te leer. In hierdie kleinskaalse empiriese studie met 'n steekproef van 'n eksperimentele groep van agtien graad 3-leerders uit 'n lae sosio-ekonomiese gemeenskap in die Noord-Kaap, het die navorser drama as 'n pedagogiese hulpmiddel gebruik om vas te stel of dit kon bydra om die leerders te motiveer om leeslief te raak. Dramatisering met behulp van verskeie tegnieke en metodes is benut om die kinders te motiveer om lees te geniet en self te lees. Die resultate van hierdie empiriese studie oor 'n tydperk van drie jaar (van graad 3 tot graad 5) het getoon dat daar 'n verbetering in die meeste leerders se leesvlakke was, biblioteeklidmaatskap het toegeneem, selflees is by die meeste bewerkstellig en die selfbeeld van die kinders is in sommige gevalle verbeter. Hierdie resultate is vergelyk met 'n kontrolegroep in dieselfde skool, wie se leesvlakke wel ook oor die tydperk verbeter het, maar nie in dieselfde mate as die eksperimentele groep nie. Dit was duidelik dat die spesifieke metodes met betrekking tot voorlesing en gedramatiseerde spel van stories vir die eksperimentele groep 'n verskil gemaak het. Alhoewel hierdie slegs 'n loodsstudie was, is daar sterk aanduiding dat die resultate vir verdere navorsing gebruik kan word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6779
This item appears in the following collections: