Die effek van twee gedeeldeleesintervensieprogramme op die narratiewe van voorskoolse kinders

Visser, Monique (2011-03)

Thesis (M Speech Path)--University of Stellenbosch, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This study investigated the effect of two shared-reading intervention programmes on the narratives of 87 Afrikaans-speaking Grade R learners from low income families. Intervention Programme I involved an interactive style where participants were encouraged to engage spontaneously in conversations about the characters’ intentions and goals, to make inferences and to ask questions. Intervention Programme II focused on observable entities and the content of the storybooks. Participants’ narratives were compared before and after intervention in terms of productivity, content and structure. Results indicated that (i) both methods of shared-reading improved the participants’ narratives in terms of productivity, number of different words, and the efficiency of references; (ii) only Intervention Programme I improved the participants’ narratives in terms of the percentage meta-verbs, number of key elements and Goal-Attempt-Outcome sequences included. Clinical implications and recommendations for future research are discussed.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie het die effek van twee gedeelde-leesintervensieprogramme op die narratiewe van 87 Afrikaanssprekende Graad R-leerders vanuit lae-inkomstegesinne ondersoek. Intervensieprogram I het ‘n interaktiewe styl behels, waartydens deelnemers aangemoedig is om spontaan aan gesprekke deel te neem oor die karakters se motiverings en doelwitte, afleidings oor die stories te maak en vrae te vra. Intervensieprogram II het op die waarneembare feite en inhoud van die storieboeke gefokus. Deelnemers se narratiewe is voor en na afloop van die intervensie ten opsigte van produktiwiteit, inhoud en struktuur vergelyk. Resultate het aangedui dat (i) beide metodes van gedeelde-lees die deelnemers se narratiewe ten opsigte van produktiwiteit, totale aantal verskillende woorde, en doeltreffendheid van verwysings verbeter het; (ii) slegs Intervensieprogram I daarin geslaag het om deelnemers se insluiting van die persentasie meta-werkwoorde, aantal sleutelelemente en Doel-Poging-Uitkomsreekse in hul narratiewe te verbeter. Kliniese implikasies en aanbevelings vir toekomstige navorsing word bespreek.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6767
This item appears in the following collections: