Obstacles school-going female adolescents in Gweru face in translating HIV/AIDS knowledge and attitudes into HIV preventive sexual behaviours

Mugari, Sipikelelo (2011-03)

Thesis (MPhil (Industrial Psychology. Africa Centre for HIV/AIDS Management))--University of Stellenbosch, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The vulnerability of female adolescents to HIV/AIDS has been widely documented with little effort being made to investigate the obstacles that these female adolescents actually face in translating HIV knowledge and attitudes into HIV preventive behaviours. The researcher randomly selected 120 school going female adolescents aged between 14-19, from six secondary schools in the Gweru District in an effort to assess their levels of knowledge on HIV/AIDS and their attitudes towards HIV prevention. The study aimed to uncover the obstacles the female adolescents face in practicing HIV preventive sexual behaviours. Inferences drawn from the study point to the fact that although female adolescents may have high levels of knowledge on HIV/AIDS and positive attitudes towards HIV prevention, there are cultural and religious values that promote male dominance in patriarchal societies and female docility thereby leaving little or no room for females to negotiate HIV prevention in sexual relationships. Poverty- driven economic dependency on men, orphan hood, peer pressure, lack of support from parents and guardians on issues to do with their sex and sexuality, lack of skills to be assertive and negative attitudes of health service providers were some of the barriers the female adolescents face as they try to pave their way in to safe motherhood.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die kwesbaarheid van vroulike adolessente aan MIV/vigs is wyd gedokumenteer met min moeite wat gemaak word die struikelblokke te ondersoek dat hierdie vroulike adolessente werklik gesig in die vertaling van MIV kennis en gesindhede in MIV voorkomende gedrag. Die navorser lukraak gekies 120 skoolgaande vroulike adolessente tussen die ouderdomme van 14-19, van ses sekondêre skole in die Gweru-distrik in 'n poging om hulle vlakke van kennis oor MIV / vigs en hul houding teenoor MIV-voorkoming te evalueer. Die studie is daarop gerig om die struikelblokke ontbloot die vroulike adolessente gesig in die beoefening van MIV voorkomende seksuele gedrag. Gevolgtrekkings waartoe die studie verwys na die feit dat alhoewel vroulike adolessente kan 'n hoë vlakke van kennis oor MIV / vigs en 'n positiewe houding teenoor MIV-voorkoming, is daar kulturele en godsdienstige waardes wat die bevordering van manlike oorheersing in patriargale samelewings en vroulike handelbaarheid daardeur sodat daar min of geen ruimte vir vrouens MIV-voorkoming in seksuele verhoudings te onderhandel. Armoede-gedrewe ekonomiese afhanklikheid van mans, wees kap, groepsdruk, gebrek aan ondersteuning van ouers en voogde op die kwessies te doen het met hul seks en seksualiteit, gebrek aan vaardighede om selfgeldend en negatiewe houdings van gesondheid diensverskaffers is 'n paar van die hindernisse die vroulike adolessente gesig soos hulle probeer om hul weg te baan in 'n veilige moederskap.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6681
This item appears in the following collections: