• Selfkonsep en veerkragtigheid van 50- tot 60 jarige muurbalspelers 

      Meiring, Liezl (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 2009-12)
      AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie verkennende studie is onderneem om die rol van fisiese welstand rakende algehele geestesgesondheid te ondersoek. Die hoofdoelstelling is om vas te stel of daar verskille is tussen die ...