• Enkele persoonlikheidskenmerke by essensiele hipertensie-Kleurlingvroue 

      Venter, Anna Magdalena (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1977)
      AFRIKAANSE OPSOMMING: Nieteenstaande die feit dat daar groat vooruitgang gemaak is op mediese gebied, kon daar tot nog toe geen eenstemmigheid verkry word oor die aard en etiologie van essensiele hipertensie nie. (Grollman, ...