Assessment of human resources records management practices in the Limpopo Department of Agriculture

Legodi, Koena Olivia (2011-03)

Thesis (MPA)--University of Stellenbosch, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The research study assessed records management practices in the Limpopo Department of Agriculture (LDA), with the focus being on human resources records. Human resources records management practices were assessed in four key performance areas, namely: policy and regulatory framework, storage requirements, integrity of paper-based and electronic records, and efficiency and effectiveness of the registry system. The assessment tool, as prescribed in the Best Practice Model for Keeping and Managing Paper-Based Employee Records, was used. Research findings showed that LDA's performance in terms of records management practices do not comply with the set policies and regulatory framework and that the storage conditions are insecure. Research findings were evaluated and possible strategies for improving the management of human resources records are recommended. The adoption of awareness campaigns for staff, a coordinated training programme as well as the provision of support of top management, are some of the strategies recommended.

AFRIKAANSE OPSOMMING: In hierdie navorsingstudie is rekords van bestuurpraktyke in die Limpopo Departement van Landbou (LDL) geassesseer, met die fokus op menslikehulpbronrekords. Die menslikehulpbronrekords is geassesseer op grond van vier kernprestasie-areas, naamlik die beleids- en regulatoriese raamwerk, bergingsvereistes, integriteit van papiergebaseerde en elektroniese rekords, en doeltreffendheid en effektiwiteit van die registerstelsel. Die assesseringstelsel soos voorgeskryf deur die Best Practice Model for Keeping and Managing Paper-Based Employee Records is gebruik. Navorsingsbevindings het getoon dat die LDL se prestasie ten opsigte van rekordbestuurpraktyke nie voldoen aan beleide nie en dat ‟n regulatoriese raamwerk en veilige bergingstoestande nie bestaan nie. Navorsingsbevindings is geëvalueer en moontlike strategieë om die bestuur van menslikehulpbronrekords te verbeter, is aanbeveel. Die ingebruikneming van bewusmakingsveldtogte vir personeel, 'n gekoördineerde opleidingsprogrm en ook die verskaffing van steun deur topbestuur is van die strategieë wat aanbeveel word.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6618
This item appears in the following collections: