Now showing items 1-20 of 571

   Subject
   19-Field-Interest-Inventory [1]
   Adjustment (Psychology) [1]
   Adolescence [1]
   Adolescent — Mental health [1]
   Adolescents -- Xhosa (African people) [1]
   Adult college students — Mental health [1]
   African Network on Evidence-to-Action on Disability [1]
   Afrikaans language -- Study and teaching [1]
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Die studie van gesinsveerkragtigheid het in die afgelope twee dekades in die veld van gesinsielkunde in momentum toegeneem. Hierdie artikel fokus op die ontwikkeling van die Veerkragtigheidsmodel van Gesinstres, Skikking en Aanpassing oor tyd. Hierdie model het ’n lang geskiedenis wat tot 1946 terugdateer en deur navorsing oor dekades heen ondersteun word. Elk van die modelle wat die Veerkragtigheidsmodel voorafgaan word verduidelik. Die faktore waaruit hierdie model bestaan is empiries getoets en verbandhoudende meetinstrumente is ontwikkel om sodoende veerkragtigheidsfaktore binne die gesinskonteks te evalueer. Die moontlike toepaslikheid van hierdie model vir die Suid-Afrikaanse konteks word ook gedebateer. [1]
   Afrikaners [1]
   AIDS (Disease) -- Patients -- Care [1]
   AIDS (Disease) -- Therapy [1]
   AIDS (Disease) -- Transmission [1]
   AIDS (Disease) in adolescence -- Parenting [1]
   AIDS (Disease) in children [1]
   AIDS (Disease) in pregnancy [1]
   AIDS (Disease) in pregnancy -- Transmission -- Prevention -- South Africa [1]
   AIDS vaccines -- Testing -- Africa, Sub-Saharan -- Psychological aspects [1]
   AIDS vaccines -- Testing -- Africa, Sub-Saharan -- Social aspects [1]
   Alcohol abuse [1]