• Ma's se persepsies van hoe afknouery gesinne beinvloed 

      Roodt, Estelle; Greeff, Abraham P. (LitNet, 2012-08)
      Die doel van hierdie verkennende, kwalitatiewe ondersoek was om vas te stel hoe gesinne deur die krisis van afknouery geraak word. Gesinsisteemteorie (Broderick 1993) verskaf die teoretiese raamwerk vir die ondersoek. Die ...