An investigation into the role of attitudes in inhibiting parents from talking about sexuality to their adolescents

Maneli, Desmond Mzwabantu (2011-03)

Thesis (MPhil)--University of Stellenbosch, 2011.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: The study was conducted at the Lungisa High School, at KwaDwesi in Port Elizabeth. The study aimed at describing attitudes of parents of adolescents of this school as possible reasons for the lack of sexuality education for their adolescents. The sample comprised 150 parents of adolescents (guardians) who participated in the survey. Probability sampling was used. This means that each member of the parent population had a specificable probability of being chosen. A questionnaire, two focus groups and interviews were used to solicit responses. Use of descriptive statistics helped in presenting and analysing the data. The survey revealed that parents‟ attitudes inhibit them from talking about sexuality issues to their adolescents. Parents also fear that if they talk about sexuality issues to their adolescents, they will be sexually active at a younger age. Responses of participants (married parents living together, single mothers, single fathers and guardians) indicated this concern. It can be concluded that education for parents of adolescents is imperative. They must be caused to join the fight against HIV and AIDS, but first they must shed these attitudes to reduce HIV infection and other sexually transmitted infections (STIs). Suggestions and recommendations of the syllabus for this kind of education are discussed under the “Conclusion and Recommendations” part of the research article.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Hierdie studie was uitgevoer by Hoërskool Lungisa op KwaDwesi, Port Elizabeth. Die fokus van die studie poog om die houdings van ouers van adolessente as moontlike redes aan te voer vir die gebrek van seksualiteitsopvoeding vir hul adolessente kinders. 'n Steekproef van 150 ouers (sowel as voogde) het deelgeneem aan die opname. Die waarskynlikheid monsterneming metode was gebruik. Dit beteken dat elke lid van die ouer-populasie het 'n bepaalde waarskynlikheid om gekies te word. 'n Vraelys, twee fokusgroepe en onderhoude is gebruik om reaksie van die deelnemers uit te lok. Die gebruik van beskrywende statistiek het gehelp met die voorstelling en analisering van data. Die opname het getoon dat die houdings van ouers verhinder hulle om seksualiteitskwelpunte met hul adolessente kinders te bespreek. Ouers vrees dat die praatjies met betrekking tot seksualiteitskwelpunte met hul adolessente kinders sal lei tot vroeë seksuele betrokkenheid op 'n jonger ouderdom. Antwoorde van deelnemers (getroude ouers wat saamwoon, enkel ma's, enkel pa's en voogde) het hierdie besorgheid aangedui. Ter afsluiting kan beklemtoon word dat opvoeding van ouers uiters belangrik is. Ouers moet aangemoedig word om aan te sluit by die oorlog teen Vigs, maar hulle moet eers hul houdings aanpas sodat MIV-infeksie en ander seksuele oordraagbare infeksies verminder word. Voorstelle en aanbevelings van die sillabus van hierdie soort opvoeding word bespreek onder die “Slot en aanbevelings” gedeelte van hierdie artikel.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6514
This item appears in the following collections: