• Erkenning van kulturele verskille 

      Van der Merwe, W. L. (South African Academy for Science and Arts, 2001)
      'n Lang en ryk tradisie in die filosofie gaan daarvan uit dat die behoefte aan erkenning 'n universele en wesenlike menslike gegewe is. 1 Dit word nie net in abstraksie beredeneer nie, maar ook onderskryf deur spesifieke ...