Now showing items 1-1 of 1

  • Dr. John Philip se koms na Suid-Afrika en sy werksaamhede tot 1828 

    Kapp, P. H. (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1966)
    Voorwoord: Dr Johan Philip, die eerste superintendent van die Londense Sending genootskap in Suid-Afrika. Rondom sy persoon is sedert sy dood in 1851 baie verhale en beelde gebou. In die dertig jaar van sy verblyf in ...