Author

Now showing items 1-1 of 1

  • Die geskiedenis van die Kaapse Burgermag-Mediese eenhede, 1889-1939 

    Basson, Nicolaas Francois (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 1988-12)
    Die doel met hierdie studie is tweeledig. Eerstens word gepoog om die Kaapse burgermag-mediese eenhede se rol binne die verdedigingstelsels waarvan hulle op sekere stadia van hul bestaan deel was te ondersoek, hetsy ...