• Die Kaapse meubelmakers, 1652-1900 

      Geldenhuys, Hugo Amos (Stellenbosch : Stellenbosch University, 1986-12)
      INDLEIDING: Ten spyte van die belangrike bydrae wat die meubelmakers oor meer as drie eeue gelewer het t.o.v. die vervaardiging van een van die belangrikste gebruiksartikels in die Kaapse huishoudings, is daar nag min ...