• Die geskiedenis van die Kaapse Burgermag-Mediese eenhede, 1889-1939 

      Basson, Nicolaas Francois (Stellenbosch : University of Stellenbosch, 1988-12)
      Die doel met hierdie studie is tweeledig. Eerstens word gepoog om die Kaapse burgermag-mediese eenhede se rol binne die verdedigingstelsels waarvan hulle op sekere stadia van hul bestaan deel was te ondersoek, hetsy ...