Now showing items 58-77 of 81

  Title
  Re-investigation of the Matjes River rock shelter [1]
  Representing history through film with reference to the documentary film Captor and Captive : perspectives on a 1978 Border War incident [1]
  The rock art of the Anysberg Nature Reserve, Western Cape : a sense of place and rainmaking [1]
  Die rol van Dr. J. Theophilus Hahn in Suider-Afrika, 1871-1905 [1]
  Sarah Goldblatt : letterkundige administratrise van C.J. Langenhoven [1]
  Die sending van die Kommissarisse-Generaal, Nederburgh en Frykenius, en toestande in die volkplanting aan die Kaap tydens die verval van die Nederlandse-Oos-Indiese-Kompanie [1]
  "Skarrelling" : a socio-environmental history of household waste in South Africa [1]
  The social history of three Western Cape thermal mineral springs resorts and their influence on the development of the health and wellness tourism industry in South Africa [1]
  A socio-environmental history of water in the Karoo c.1762-2012, with specific focus on Prince Albert and Williston [1]
  Die standpunt van Die Burger teenoor die Suid-Afrikaanse Waarheids- en Versoeningskommissie, 1990-2003 [1]
  State of emergency : an exploration of attitudes towards homosexuality in the SADF, 1969-1994 [1]
  Stellenbosch and the Muslim communities, 1896-1966 [1]
  Stephanus Petrus Erasmus : grensboerpionier en voortrekker, 1788 - 1847 [1]
  The story of a disease : a social history of African horsesickness c.1850-1920 [1]
  Die Suiderkruisfonds en die mobilisering van die Suid-Afrikaanse blanke burgerlike samelewing tydens die Grensoorlog, 1968-1989 [1]
  Taal, kultuur en konflik in die Karoo : ’n historiese gevallestudie van blanke konflikte op Graaff-Reinet, circa 1904 - 1928 [1]
  'n Tak van die Swanepoel-familie in Suid-Afrika, 1699 tot 1999 : 'n genealogiese en kultuurhistoriese studie [1]
  Tendense en tematologie in populêre werke oor Suid- Afrikaanse rugby, 1948-1995 : ’n historiografiese studie [1]
  The ties that bind : the relationship between politics and cricket in South Africa (1989-1992) [1]
  Toestand, verspreiding en verbrokkeling van die Hottentotstamme in Suid-Afrika, 1652-1713 [1]