Now showing items 54-73 of 81

  Title
  'n Ondersoek na die bewarenswaardigheid van die Elandsvlei-gebouekompleks [1]
  'n Ondersoek na die bewarenswaardigheid van die Kaaps-Hollandse herlewingstyl-geboue in George [1]
  Die ontstaan van 'n Westerse militere tradisie aan die Kaap tot 1795 [1]
  Die ontwerp van 'n ordeningstelsel en vindmiddel vir 'n kultuurhistoriese navorsingsentrum [1]
  Re-investigation of the Matjes River rock shelter [1]
  Representing history through film with reference to the documentary film Captor and Captive : perspectives on a 1978 Border War incident [1]
  The rock art of the Anysberg Nature Reserve, Western Cape : a sense of place and rainmaking [1]
  Die rol van Dr. J. Theophilus Hahn in Suider-Afrika, 1871-1905 [1]
  Sarah Goldblatt : letterkundige administratrise van C.J. Langenhoven [1]
  Die sending van die Kommissarisse-Generaal, Nederburgh en Frykenius, en toestande in die volkplanting aan die Kaap tydens die verval van die Nederlandse-Oos-Indiese-Kompanie [1]
  "Skarrelling" : a socio-environmental history of household waste in South Africa [1]
  The social history of three Western Cape thermal mineral springs resorts and their influence on the development of the health and wellness tourism industry in South Africa [1]
  A socio-environmental history of water in the Karoo c.1762-2012, with specific focus on Prince Albert and Williston [1]
  Die standpunt van Die Burger teenoor die Suid-Afrikaanse Waarheids- en Versoeningskommissie, 1990-2003 [1]
  State of emergency : an exploration of attitudes towards homosexuality in the SADF, 1969-1994 [1]
  Stellenbosch and the Muslim communities, 1896-1966 [1]
  Stephanus Petrus Erasmus : grensboerpionier en voortrekker, 1788 - 1847 [1]
  The story of a disease : a social history of African horsesickness c.1850-1920 [1]
  Die Suiderkruisfonds en die mobilisering van die Suid-Afrikaanse blanke burgerlike samelewing tydens die Grensoorlog, 1968-1989 [1]
  Taal, kultuur en konflik in die Karoo : ’n historiese gevallestudie van blanke konflikte op Graaff-Reinet, circa 1904 - 1928 [1]