Now showing items 42-61 of 81

  Title
  Die Kaapkolonie onder Ryk Tulbagh, 1751-1771 [1]
  Die Kaapse meubelmakers, 1652-1900 [1]
  Die kasteel en ander vroeë Kaapse vestingwerke, (1652-1713) [1]
  Die Kerk op Tulbagh, 1743-1835 [1]
  Die kerklike werksaamhede van Abraham Faure [1]
  Die koloniale manifestasie van die Neo-Gotiese kerkboustyl op die Tuinroete van Suid-Afrika [1]
  Kommunisme, Suid-Afrika en die Koreaanse oorlog 1950 – 1953 [1]
  'n Kultuurhistoriese en opvoedkundige waardebepaling van plaasskole in die Overberg, in die lig van die uitfasering daarvan [1]
  'n Kultuurhistoriese perspektief op plaastoerisme : gevallestudies van die plase Soutpan en Sewefontein in die groter Calvinia- en Nieuwoudtville-distrik [1]
  The location shall be called Kaya Mandi : a history of Kaya Mandi [1]
  Die Maatskappy vir Europese immigrasie : a study of the cultural assimilation and naturalisation of European immigrants to South Africa 1949 -1994 [1]
  'n Museologiese ondersoek na die mens se benutting van die mollusk (skulp en skulpdier) in geselekteerde kunsvorme, vir die doel van die ontwerp van 'n uitstalling [1]
  'n Ondersoek na die bewarenswaardigheid van die Elandsvlei-gebouekompleks [1]
  'n Ondersoek na die bewarenswaardigheid van die Kaaps-Hollandse herlewingstyl-geboue in George [1]
  Die ontstaan van 'n Westerse militere tradisie aan die Kaap tot 1795 [1]
  Die ontwerp van 'n ordeningstelsel en vindmiddel vir 'n kultuurhistoriese navorsingsentrum [1]
  Re-investigation of the Matjes River rock shelter [1]
  Representing history through film with reference to the documentary film Captor and Captive : perspectives on a 1978 Border War incident [1]
  The rock art of the Anysberg Nature Reserve, Western Cape : a sense of place and rainmaking [1]
  Die rol van Dr. J. Theophilus Hahn in Suider-Afrika, 1871-1905 [1]