Now showing items 37-56 of 81

  Title
  Die impak van die grensoorlog (SWA/Angola) op die lewens van soldate, aan die hand van vertellings uit die oorlog [1]
  Die inskakeling van die Jode by die Afrikaanssprekende gemeenskap op die platteland van 1880 tot 1950 [1]
  Die internasionale reaksie op die Israel-Arabiese oorlog van 1973 [1]
  Die invloed van 'n historiese ontwikkelingspatroon op hedendaagse wetgewing en grondhervorming : die wet op landelike gebiede (Wet 9 van 1987) en sy historiese probleme [1]
  "It is drought, locusts, depression ... and the Lord knows what else" : a socio-environmental history of white agriculture in the Union of South Africa, with reference to the Orange Free State c. 1920-1950 [1]
  Die Kaapkolonie onder Ryk Tulbagh, 1751-1771 [1]
  Die Kaapse meubelmakers, 1652-1900 [1]
  Die kasteel en ander vroeë Kaapse vestingwerke, (1652-1713) [1]
  Die Kerk op Tulbagh, 1743-1835 [1]
  Die kerklike werksaamhede van Abraham Faure [1]
  Die koloniale manifestasie van die Neo-Gotiese kerkboustyl op die Tuinroete van Suid-Afrika [1]
  Kommunisme, Suid-Afrika en die Koreaanse oorlog 1950 – 1953 [1]
  'n Kultuurhistoriese en opvoedkundige waardebepaling van plaasskole in die Overberg, in die lig van die uitfasering daarvan [1]
  'n Kultuurhistoriese perspektief op plaastoerisme : gevallestudies van die plase Soutpan en Sewefontein in die groter Calvinia- en Nieuwoudtville-distrik [1]
  The location shall be called Kaya Mandi : a history of Kaya Mandi [1]
  Die Maatskappy vir Europese immigrasie : a study of the cultural assimilation and naturalisation of European immigrants to South Africa 1949 -1994 [1]
  'n Museologiese ondersoek na die mens se benutting van die mollusk (skulp en skulpdier) in geselekteerde kunsvorme, vir die doel van die ontwerp van 'n uitstalling [1]
  'n Ondersoek na die bewarenswaardigheid van die Elandsvlei-gebouekompleks [1]
  'n Ondersoek na die bewarenswaardigheid van die Kaaps-Hollandse herlewingstyl-geboue in George [1]
  Die ontstaan van 'n Westerse militere tradisie aan die Kaap tot 1795 [1]