Now showing items 15-34 of 81

  Title
  Elim : a cultural historical study of a Moravian mission station at the Southern extreme of Africa [1]
  Die Erika Theron-Kommissie, 1973-1976 : n historiese studie [1]
  'n Evaluering van die volksboukuns van die Swellendam-omgewing [1]
  Genandendal-meubels as materiele manifestasie van die Morawiese pietisme [1]
  'n Genealogiese en kultuurhistoriese studie van die Coreejes-familie in Suid-Afrika : 1800-2000 [1]
  'n Genealogiese studie van die Petrus Johannes-tak van die Botes-stam met besondere verwysing na die Weltevrede-plase in die distrik Prins Albert [1]
  Die geskiedenis van die beesteelt in Suidwes-Afrika tydens die Duitse tydperk, 1884-1915 [1]
  Die geskiedenis van die Kaapse Burgermag-Mediese eenhede, 1889-1939 [1]
  Die geskiedenis van die Langkloof tot 1795 [1]
  Die geskiedenis van die Stellenbosch Hospitaal (1942-2001) [1]
  Die geskiedenis van die vissery aan die Kaap tot aan die middel van die agtiende eeu [1]
  Die geskiedenis van die wingerdkultuur in Suid-Afrika tydens die eerste eeu 1652-1752 [1]
  Die geskiedenis van houtvoorsiening aan die Kaap, 1652-1795 [1]
  Die geskiedenis van wynbou en wynhandel in die Kaapkolonie, 1753-1795 [1]
  Head, heart, and hand : the Huguenot Seminary and College and the construction of middle class Afrikaner femininity, 1873-1910 [1]
  Die herkoms en ontwikkeling van die Afrikaanse volksdans [1]
  An historical analysis of aspects of the Black Sash, 1955-2001 [1]
  ’n Historiese ondersoek na die ontwikkeling van landbou in Oudtshoorn en sy distrik, 1914 - 1980 [1]
  The history and representation of the history of the Mabudu-Tembe [1]
  A history of De Beukelaer’s Fabrieken, with specific reference to its corporate social responsibility (1885-1929) [1]