Now showing items 1-20 of 81

  Title
  Die aanloop tot en stigting van Orania as groeipunt vir 'n Afrikaner-volkstaat [1]
  Die aanwending en integrasie van pikturale en geskrewe bronne vir 'n kultuurhistoriese evaluering van geselekteerde temas van die Wellington-omgewing, 1657-1900 [1]
  Almal kom na Lubbe" : die skoenmakerverhaal van A.P. Lubbe en Seun (Edms.) Bpk. 1918-2001 [1]
  An Anglican parish in transformation : the history of St. Margaret’s, Parow, 1942 - 1995 [1]
  Aspekte van nasionale en kulturele identiteit van 'n verenigende Europa sedert 1958 : enkele gevallestudies [1]
  The changing role and identity of the Nonaligned Movement (1955-1998) [1]
  “The children of today make the nation of tomorrow” : a social history of child welfare in twentieth century South Africa [1]
  Compliance, compulsion and contest : aspects of military conscription in South Africa, 1952-1992 [1]
  The devil’s children : volk, devils and moral panics in white South Africa, 1976 - 1993 [1]
  Die ver-Suid-Afrikanisering van die Suid-Afrikaanse ekonomie : ’n studie van SANLAM (1918-1980) [1]
  Die verklaring kultuurlandskappe : voor- en nadele [1]
  Die dinamika van Blank en Bruin verhoudinge op Stellenbosch (1920-1945) [1]
  Dorpsondernaam : 'n kultuurhistoriese ondersoek na die dambouersgemeenskap wat aan die einde van die 19de eeu op Tafelberg ontstaan het [1]
  Dr. John Philip se koms na Suid-Afrika en sy werksaamhede tot 1828 [1]
  Elim : a cultural historical study of a Moravian mission station at the Southern extreme of Africa [1]
  Die Erika Theron-Kommissie, 1973-1976 : n historiese studie [1]
  'n Evaluering van die volksboukuns van die Swellendam-omgewing [1]
  Genandendal-meubels as materiele manifestasie van die Morawiese pietisme [1]
  'n Genealogiese en kultuurhistoriese studie van die Coreejes-familie in Suid-Afrika : 1800-2000 [1]
  'n Genealogiese studie van die Petrus Johannes-tak van die Botes-stam met besondere verwysing na die Weltevrede-plase in die distrik Prins Albert [1]