Now showing items 7-26 of 81

  Title
  “The children of today make the nation of tomorrow” : a social history of child welfare in twentieth century South Africa [1]
  Compliance, compulsion and contest : aspects of military conscription in South Africa, 1952-1992 [1]
  The devil’s children : volk, devils and moral panics in white South Africa, 1976 - 1993 [1]
  Die ver-Suid-Afrikanisering van die Suid-Afrikaanse ekonomie : ’n studie van SANLAM (1918-1980) [1]
  Die verklaring kultuurlandskappe : voor- en nadele [1]
  Die dinamika van Blank en Bruin verhoudinge op Stellenbosch (1920-1945) [1]
  Dorpsondernaam : 'n kultuurhistoriese ondersoek na die dambouersgemeenskap wat aan die einde van die 19de eeu op Tafelberg ontstaan het [1]
  Dr. John Philip se koms na Suid-Afrika en sy werksaamhede tot 1828 [1]
  Elim : a cultural historical study of a Moravian mission station at the Southern extreme of Africa [1]
  Die Erika Theron-Kommissie, 1973-1976 : n historiese studie [1]
  'n Evaluering van die volksboukuns van die Swellendam-omgewing [1]
  Genandendal-meubels as materiele manifestasie van die Morawiese pietisme [1]
  'n Genealogiese en kultuurhistoriese studie van die Coreejes-familie in Suid-Afrika : 1800-2000 [1]
  'n Genealogiese studie van die Petrus Johannes-tak van die Botes-stam met besondere verwysing na die Weltevrede-plase in die distrik Prins Albert [1]
  Die geskiedenis van die beesteelt in Suidwes-Afrika tydens die Duitse tydperk, 1884-1915 [1]
  Die geskiedenis van die Kaapse Burgermag-Mediese eenhede, 1889-1939 [1]
  Die geskiedenis van die Langkloof tot 1795 [1]
  Die geskiedenis van die Stellenbosch Hospitaal (1942-2001) [1]
  Die geskiedenis van die vissery aan die Kaap tot aan die middel van die agtiende eeu [1]
  Die geskiedenis van die wingerdkultuur in Suid-Afrika tydens die eerste eeu 1652-1752 [1]