Insider trading : has legislation been successful?

Pool, Estelle (2008-12)

Thesis (MBA (Business Management))--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: This research report reviews South African and international legislation aimed at preventing insider trading and provides an overview of the successful criminal and civil proceedings taken against insiders. It highlights the possible preventative measures South African companies and legislature can take to reduce insider trading. The United States of America is one of the few countries that had successfully implemented legislation prohibiting insider trading prior to the 1990s. Most countries, including South Africa, only implemented legislation prohibiting insider trading in the late 1990s. Due to apartheid and sanctions against South Africa, the JSE has built up a legacy of being an insider's haven. The Directorate of Market Abuse has the task of transforming this legacy to restore investors' confidence in the market in order to promote economic growth. The success of the legislation is firstly measured by the knowledge the market has gained relating to insider trading since the implementation of the legislation. According to the South African market, insider trading is unethical, but 22% of the participants in the G:cnesis survey still believe that it is an acceptable practice in the South African market. South African companies therefore need to educate their employees and take preventative measures to reduce insider trading in order to erode this culture. Insider trading can only be prevented and reduced if legislation is enforced. Globally, few legal criminal proceedings have been successful, therefore legislation in most countries makes provision for civil remedies. As the burden of proof in a civil legal proceeding is only on "a balance of probabilities", civil proceedings against insiders have been successful. In South Africa, the majority of cases referred for civil legal action have been settled out of court by the alleged insider without admitting guilt to a criminal offence. The South African legislation regulating insider trading in the market is aligned with legislation globally. South Africa's future challenges are to maintain the initial success achieved in reducing insider trading. The establishment of a specific court specialising in financial crime and monitoring specific changes to legislation could increase the possibility of future success.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Die projek ondersoek die Suid-Afikaanse en internasionale wetgewing teen binnehandel. Verder word die suksesvolle kriminele en siviele verrigtinge teen diegene wat hulle aan binnehandel skuldig maak onder die soeklig geplaas. Die projek beklemtoon die moontlike voorkomingsmaatreels wat Suid-Afrikaanse maatskappye en regslui kan implementeer om moontlike toekomstige binnehandel te bekamp. Die Verenigde State van Amerika is een van die min lande wat reeds voor die 1990s wetgewing teen binnehandel suksesvol geimplementeer bet. Ander lande, insluitend Suid-Afrika, het eers in die laat 1990s wetgewing teen binnehandel geproklameer. Apartheid en sanksies teen Suid-Afrika het 'n nalatenskap van vrye binnehandel op die JSE gelaat. Dit is die taak van die Direktoraat van Markmisbruik om hierdie nalatenskap uit te wis, sodat beleggersvertroue in die mark herstel kan word, wat weer tot ekonomiese groei sal lei. Een van die maatstawwe om die sukses van die wetgewing te meet, is om te bepaal hoeveel kennis die finansiele gemeenskap sedert die implementering van die nuwe wetgewing ingewin het. Volgens die finansiele gemeenskap is binnehandel oneties, maar 22% van die deelnemers aan die G:encsis-opname glo dat binnehandel wel in Suid-Afrika aanvaarbaar is. Daarom moet Suid-Afrikaanse maatskappye hulle werknemers se kennis oor binnehandel verbreed en ander voorkomende maatreels in plek stel om die kultuur van binnehandel te elimineer. Binnebandel kan slegs voorkom en verminder word indien wetgewing geimplementeer word. Relatief min kriminele sake teen binnehandel lei tot skuldigbevinding, maar plaaslike en internasionale wetgewing maak voorsiening vir siviele aksies. In 'n siviele hofsaak moet ingediende bewyse slegs na alle waarskynlikheid die skuld van die oortreder bewys, wat suksesvolle siviele vervolging moontlik maak. Die meerderheid siviele sake in Suid-Afrika word buite die bar geskik sonder dat die aangeklaagde skuld aan 'n kriminele daad erken. Die Suid-Afrikaanse wetgewing is in lyn met internasionale standaarde. Suid-Afrika staar verskeie uitdagings in die gesig ten opsigte van die handhawing van die huidige suksesvolle bekamping van binnehandel. Die moontlike totstandkoming van 'n spesiale hof, wat slegs finansiele verwante oortredings aanhoor en veranderings aan die wetgewing kontroleer, kan bydra tot die toekomstige sukses van die Suid-Afrikaanse wetgewing.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6172
This item appears in the following collections: