The effect of organisational restructuring at Xstrata Coal South Africa and its impact on the business culture at the Tweefontein division

Alberts, Rasmus Stephanus (2008-12)

Thesis (MBA (Business Management))--Stellenbosch University, 2008.

Thesis

ENGLISH ABSTRACT: Xstrata Coal South Africa (XCSA) embarked on a restructuring exercise towards the end of 2005 to enable the organisation and its management to adapt to the pressures and requirements of an ever-changing South African coal industry. The executive team of XCSA felt that some of the business units were too large to be effectively managed by one general manager and his/her management team. The Tweefontein and Impunzi business units fell into this category. Further, the executive team felt that the existing organisational structures on the mines were unable to effectively manage the demands coming from an ever-changing coal industry. Most such demands emanated from sustainable development issues: workplace safety, environmental management, health-related concerns to do with the employees and community development around the mines. The restructuring took place towards the end of 2005, not long after the restructuring of the business performance went into decline. The author of this thesis, as the General Manager of the Tweefontein Complex from the beginning of 2006 until mid-2008, was responsible for the day-to-day management of the division at the time. After explaining the need for restructuring, as well as how the structure was changed, the author will describe a comprehensive literature research study. The aim of such a study is to create a common understanding with the reader of the principles relating to culture, leadership and change management. The author then compares the two climate assessments of the organisational culture of the Boschmans Colliery undertaken during 2005 prior to embarking on the restructuring exercise, and of the Tweefontein Complex undertaken during 2007, on completion of the restructuring. Boschmans Colliery employees now constitute most of the underground and surface operations areas of the Tweefontein Complex. The organisational culture of the Tweefontein Complex was found to have been influenced by the restructuring exercise. The author concludes with recommendations on how the organisational culture of XCSA as a whole could be aligned. Chief among the recommendations are that: • A cultural alignment programme should be implemented to create a common organisational culture across XCSA. • A leadership development programme should be implemented to promote the desired organisational culture. • A communication strategy should be implemented to support the cultural alignment programme. • A branding campaign should be launched to strengthen the image of XCSA within the surrounding community.

AFRIKAANSE OPSOMMING: Xstrata Coal South Africa (XCSA) het aan die einde van 2005 besluit om die besigheid te herstruktureer om aan te pas by die veranderende aard van die Suid-Afrikaanse steenkoolindustrie. Die gevoel van die uitvoerende komitee was dat sekere van die besigheidseenhede te groot was om effektief deur een algemene bestuurder, bestuur te word. Die Tweefontein- en Impunzi-besigheidseenhede het in die kategorie geval. Verder het die uitvoerende kommitee gevoel dat die bestaande bestuurstruktuur per myn nie voldoende was om al die verwagtinge vanuit 'n vinnig veranderende steenkoolindustrie effektief te kan bestuur nie. Die vernaamste verwagtinge van die vinnig veranderende industrie was die vanuit die veld van Volhoubaarheid, naamlik veiligheid op myne, omgewingsbewustheid, gesondheid van die werknemers, sowel as die opbou van die gemeenskap. Die herstrukturering het aan die einde van 2005 plaasgevind en nie lank na die herstrukturering nie het die prestasie van die besigheid drasties afgeneem. Die skrywer was die Algemene Bestuurder van die Tweefontein Complex vanaf die begin van 2006 tot die middel van 2008, en was verantwoordelik vir die dag-tot-dag-bestuur van die afdeling. As deel van die studie sal die skrywer eerstens poog om die redes vir die herstrukturering te gee en ook hoe die nuwe struktuur daar uitsien. Tweedens sal die skrywer 'n deeglike literatuurstudie verskaf om 'n gemeenskaplike verstandhouding tussen die skrywer en die leser oor die beginsels van kultuur, leierskap en veranderingsbestuur te skep. Derdens sal die skrywer die resultate van twee klimaatstudies ontleed wat op die besigheidskultuur van die Boschmans-steenkoolmyn in 2005 voor die herstrukturering gedoen is en een wat in 2007 op die Tweefontein Complex na die herstrukturering gedoen is. Die werknemers van die Boschmans-steenkoolmyn maak tans die grootste gedeelte van die Tweefontein Complex se ondergrondse en aanleg- en logistieke afdelings uit. Na aanleiding van die analise van die twee klimaatstudies, bevind die skrywer dat die herstrukturering 'n daadwerklike invloed op die kultuur van die Tweefontein Complex gehad het. Die skrywer maak dan na gelang van sy bevindinge aanbevelings oor hoe die kultuur van Xstrata Coal South Africa (XCSA) as 'n geheel belyn kan word. Sy belangrikste aanbevelings is as volg: • Die implementering van 'n kultuurbelyningsprogram om 'n gemeenskaplike besigheidskultuur regoor Xstrata Coal South Africa (XCSA) daar te stel. • Die implementering van 'n leierskapsontwikkelingsprogram wat belyn is met die verlangde besigheidskultuur. • Die implementering van 'n kommunikasiestrategie wat die kultuurbelyningsprogram ondersteun. • Die loodsing van 'n Xstrata Coal South Africa (XCSA) bemarkingsveldtog am Xstrata Coal se beeld in die gemeenskap te bevorder.

Please refer to this item in SUNScholar by using the following persistent URL: http://hdl.handle.net/10019.1/6097
This item appears in the following collections: