Now showing items 24-43 of 47

  Title
  'n Ondersoek na die integrasie en wisselwerking van die betekenisdraende elemente in poppeteater [1]
  'n Ondersoek na Kristin Linklater se benadering tot stemontwikkeling [1]
  ’n Ondersoek na toegepaste teater as medium vir gemeenskapsontwikkeling in die Stellenbosch-omgewing [1]
  Die ontwikkeling van kritiese denke deur die gebruik van drama as onderrigmetode binne die vak Lewensorientering [1]
  Order through improvisation : engaging the choreographic environment [1]
  Playing sex : the exploration, creation and transmission of gender codes in puppetry through the exploration of Cleansed [1]
  Poësie performances : ‘n ondersoek na die moontlikhede vir poësie performance [1]
  Sarah Kane en die liriek as literêr-musikale interteks [1]
  The significance of editing techniques in the adaptation of play texts into film [1]
  Die slagveld van teks en betekenis : enkele aspekte in die dramatiek van Breyten Breytenbach [1]
  Speel-speel van leesbot tot leesversot : ’n ondersoek na die aanwending van voorlees in kombinasie met drama as ’n pedagogiese hulpmiddel tot die ontwikkeling van leesliefde by leerders [1]
  Die tegniek van geen tegniek : 'n ondersoek na kontak improvisasie in Suid-Afrika, met spesiale verwysing na die werk van Lanon Prigge en Samantha Pienaar [1]
  Television theatre : investigating the possibility of a translation of Afrikaans theatre to screen [1]
  Theatre as alternative historical narrative : a study of three plays : "Ubu and the Truth Commission", "Copenhagen" and "Ghetto" [1]
  Theatre as intervention tool in HIV/AIDS education with specific reference to “Lucky, the hero!” [1]
  The Toltec teachings and performance training : complementary practices of exploration [1]
  Towards the Family's Salvation : examining the displacement of the (F)ather in selected religious family dramas of Ibsen and Strindberg resulting in the creation of a new text [1]
  Tracing the impact of Stanislavski's system on Strasberg's method [1]
  Training the student actor in the production process : a look at areas in which a director within a training institution can facilitate the learning process in a student actor [1]
  Using theatre techniques as a tool to enable active learning : searching for a pedagogy to transform spectators into spect-actors [1]