Now showing items 15-34 of 47

  Title
  The H.B. Thom Theatre : an evaluation of its potential as a regional arts and cultural centre [1]
  'n Historiese ondersoek na die aard van enkele aktrises se vertolking van broekrolle en 'n kreatiewe verkenning van geslagsverruiling op die verhoog [1]
  Hoekom drama? : ’n ondersoek na enkele persepsies van drama en drama-opleiding aan die Universiteit van Stellenbosch [1]
  Improvisation and playmaking : a look at some improvisation techniques and their applications during the directing process [1]
  Investigating a personalised site-specific approach to performance : selected origins, possible influences and practical implications [1]
  "A just and lively image" - performance in Neo-classic theatre criticism and theory [1]
  Kabaret as sosiale en politieke kommentaar : 'n ontleding van die aanwending van die komiese, satire en parodie [1]
  Kabaret in Suid-Afrika : kabarett of cabaret? [1]
  Kontemporere woordkuns as teatergenre : 'n ondersoek na die aard van die vorm van die werke van enkele Stellenbosche woordkunstenaars [1]
  'n Ondersoek na die integrasie en wisselwerking van die betekenisdraende elemente in poppeteater [1]
  'n Ondersoek na Kristin Linklater se benadering tot stemontwikkeling [1]
  ’n Ondersoek na toegepaste teater as medium vir gemeenskapsontwikkeling in die Stellenbosch-omgewing [1]
  Die ontwikkeling van kritiese denke deur die gebruik van drama as onderrigmetode binne die vak Lewensorientering [1]
  Order through improvisation : engaging the choreographic environment [1]
  Playing sex : the exploration, creation and transmission of gender codes in puppetry through the exploration of Cleansed [1]
  Poësie performances : ‘n ondersoek na die moontlikhede vir poësie performance [1]
  Sarah Kane en die liriek as literêr-musikale interteks [1]
  The significance of editing techniques in the adaptation of play texts into film [1]
  Die slagveld van teks en betekenis : enkele aspekte in die dramatiek van Breyten Breytenbach [1]
  Speel-speel van leesbot tot leesversot : ’n ondersoek na die aanwending van voorlees in kombinasie met drama as ’n pedagogiese hulpmiddel tot die ontwikkeling van leesliefde by leerders [1]