Now showing items 6-25 of 47

  Title
  Cape curtains : a study of selected Cape Town theatres, 1843-1916 [1]
  Deadly funny : the subversion of clowning in the killer clown genre [1]
  The dual world metaphor and the 'struggle' in selected South African and African films (1948 to 1996) [1]
  Die effektiwiteit van poppeteater in Kenia as sosiale ingrypingsmiddel ten opsigte van tradisie-verwante probleme [1]
  Exploring issues of identity and belonging in the films of Mira Nair : Salaam Bombay!, Mississippi Masala and Monsoon Wedding [1]
  Film spectatorship and subjectivity : semiotics, complications, satisfactions [1]
  Die funksie van musiek in die musiekblyspel en die kabaret [1]
  Die funksies en vereistes van die resensiewese in ’n veranderende bedryf : teaterkritiek en die nuwe media [1]
  Funksies van taalvariasie in die Afrikaanse toneelkuns [1]
  The H.B. Thom Theatre : an evaluation of its potential as a regional arts and cultural centre [1]
  'n Historiese ondersoek na die aard van enkele aktrises se vertolking van broekrolle en 'n kreatiewe verkenning van geslagsverruiling op die verhoog [1]
  Hoekom drama? : ’n ondersoek na enkele persepsies van drama en drama-opleiding aan die Universiteit van Stellenbosch [1]
  Improvisation and playmaking : a look at some improvisation techniques and their applications during the directing process [1]
  Investigating a personalised site-specific approach to performance : selected origins, possible influences and practical implications [1]
  "A just and lively image" - performance in Neo-classic theatre criticism and theory [1]
  Kabaret as sosiale en politieke kommentaar : 'n ontleding van die aanwending van die komiese, satire en parodie [1]
  Kabaret in Suid-Afrika : kabarett of cabaret? [1]
  Kontemporere woordkuns as teatergenre : 'n ondersoek na die aard van die vorm van die werke van enkele Stellenbosche woordkunstenaars [1]
  'n Ondersoek na die integrasie en wisselwerking van die betekenisdraende elemente in poppeteater [1]
  'n Ondersoek na Kristin Linklater se benadering tot stemontwikkeling [1]