Now showing items 14-33 of 34

  Title
  'n Leksikografiese model vir 'n elektroniese tweetalige grondslagfasewoordeboek van Suid-Afrikaanse Gebaretaal en Afrikaans [1]
  Die manifestering van humor in geselekteerde Afrikaanse kortverhaaltekste [1]
  Manlike subjektiwiteit in die Afrikaanse prosa vanaf 1980 tot 2000 [1]
  Metaleksikografiese ondersoek na konteksleiding in Afrikaanse vertalende woordeboeke [1]
  Metalexicographic criteria for a monolingual descriptive dictionary presenting the standard variety of Yipunu [1]
  A model for the macro- and microstructure of a Yipunu-French school dictionary [1]
  Die nomadiese self : skisoanalitiese beskouinge oor karaktersubjektiwiteit in die prosawerk van Alexander Strachan en Breyten Breytenbach [1]
  Om te skryf deur te vertaal en te vertaal deur te skryf : Antjie Krog as skrywer/vertaler [1]
  Die ontwerp van vertalende vakwoordeboeke met vertalers as teikengebruikers : 'n teoretiese model [1]
  Postkoloniale kulturele identiteit in Afrikaanse kortverhale na 1994 [1]
  Postmodernisme en poesie, met spesifieke verwysing na die historiografiese metagedig 'Die heengaanrefrein' van Wilma Stockenstrom [1]
  Selfrepresentasie, selfkonstruksie en identiteitsvorming in enkele Suid-Afrikaanse outobiografiese tekste [1]
  Sosio-literêre perspektiewe op die eietydse digkuns van vroue in die Afrikaanse en Nederlandse taalgebiede [1]
  Die taak van kultuurorganisasies in minderheidskultuurgroepe met besondere verwysing na die ATKV [1]
  Die tekskwaliteit van medisynevoubiljette : teksgerigte vs lesergerigte ondersoek [1]
  A theoretical model for an encyclopaedic dictionary for the Gabonese languages with reference to Yilumbu [1]
  Towards a lexicographical intervention in the acquisition and use of English in Zimbabwe [1]
  Towards the development and application of representative lexicographic corpora for the Gabonese languages [1]
  Two English translations of the Chinese epic novel Sanguo yanyi : a descriptive and functionalist study [1]
  Vertaling en die kindervers : ’n vergelykende studie van Afrikaanse en Franse vertalings [1]