Browsing Research Articles (Afrikaans and Dutch) by Title

Now showing items 68-79 of 79

  • The utilisation of outer texts in the practical lexicography of African languages 

   Chabata, Emmanuel; Nkomo, Dion (Bureau of the WAT, 2011)
   In this article, an analysis of the utilisation of outer texts in recently compiled dictionaries of African languages is presented. The analysis is undertaken in the context of an upsurge of the compilation of dictionaries ...

  • Van Calvinisme tot Romantiek : die invloed van die Bybel op die skrywerskap van Hennie Aucamp 

   Spies, Lina (LitNet, 2016-07-22)
   Hierdie artikel is die resultaat van my belangstelling in die neerslag van die Bybel en die godsdiens in die Afrikaanse letterkunde en spesifiek in die werk van Hennie Aucamp. Aucamp se omvattende oeuvre sluit sy groot ...

  • Van doekvoet na eendvoet : die vertaling van Afrikaanse romans in Frans 

   Steyn, Johanna (LitNet, 2015-04)
   Deur die eeue heen is en word vertalings van vertalings, of abbavertalings, gedoen, hoewel hierdie praktyk ongewens is en vertalers afgeraai word om vertalings te vertaal. Abbavertaling word meestal deur vertaalkenners ...

  • Verhoogde leksikografiese toeganklikheid in die oorgang van n toeristewoordeboek na n toeristegids as naslaanbron 

   Gouws, Rufus; Leroyer, Patrick (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2009-03)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Die ontwikkeling van die leksikografi eteorie is daarop gerig om die produksie van beter woordeboeke te verseker. As naslaanbronne het woordeboeke ’n bepaalde data-aanbod, vertoon hulle sekere ...

  • Vertaalpraktyke in die sosiale media : n verbeterde vertaalteks vir ʼn virtuele gemeenskap 

   Lesch, Harold (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2014-03)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Die vertrekpunt van hierdie artikel is die idee dat gemeenskapsvertaling nie noodwendig sy oorsprong in tegnologiese vooruitgang en die virtuele rekenaarleefruimte het nie. Gemeenskapsvertaling het ...

  • Die verwerkingsproses ten opsigte van toneelkeuse met verwysing na die rolprent Roepman 

   Adendorff, Elbie; Van Dyk, Adean (LitNet, 2014-08)
   Die herskrywing van literêre romans na draaiboeke vir verfilming is ’n populêre keuse onder filmmakers. Afrikaanse films beleef tans ’n opbloei, tog is die aantal filmherskrywings van Afrikaanse romans min in vergelyking ...

  • Voorbeelde en ooradressering in tweetalige woordeboeke 

   Beyer, Herman L. (Stellenbosch : Stellenbosch University, Bureau of the WAT, 2011)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Adresseringsekwivalensie geld in 'n woordeboekartikel wanneer al die vertaalekwivalente in die vertaalekwivalentparadigma neerslag vind in die doeltaalvoorbeelde in die koteksafdeling en elke ...

  • What is a dictionary? 

   Bergenholtz, Henning (Bureau of the WAT, 2012)
   By comparing different definitions in dictionaries and in theoretical papers we know that lexicographers have very different opinions on the topic: "What is a dictionary?" We see too that lexicographic tools with the same ...

  • What is a lexicographical database? 

   Bergenholtz, Henning; Nielsen, Jesper Skovgard (Bureau of the WAT, 2013)
   Fifty years ago, no lexicographer used a database in the work process. Today, almost all dictionary projects incorporate databases. In our opinion, the optimal lexicographical database should be planned in cooperation ...

  • What is lexicography? 

   Bergenholtz, Henning; Gouws, Rufus H. (Bureau of the WAT, 2012)
   Within the field of lexicography there are numerous differences when it comes to the interpretation of the term lexicography and differences in determining the nature, extent and scope of this term. Although it is widely ...

  • Who can really be called a lexicographer? 

   Gouws, Rufus H. (Bureau of the WAT, 2012)
   Lexicographers define words but still lack a clear and unambiguous understanding of the word lexicographer. This paper gives a brief discussion of the problems experienced in trying to determine exactly what a lexicographer ...

  • Woordeboeke en dowe gebruikers : huidige probleme en die behoefte aan beter oplossings 

   Fourie Blair, Hanelle (Bureau of the WAT, 2013)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Gebaretaalleksikografie is 'n afdeling van die leksikografie wat tot dusver 'n grootliks vae, onbelangrike area was. Die ontwikkeling van gebaretaalleksikografie was in die verlede onderhewig aan ...