Browsing Research Articles (Afrikaans and Dutch) by Title

Now showing items 27-34 of 34

  • There is no need for the terms polysemy and homonymy in lexicography 

   Bergenholtz, Henning; Agerbo, Heidi (Bureau of the WAT, 2014)
   This paper describes a radically different approach to polysemy and homonymy from the ones normally presented in linguistic and lexicographic literature on this topic. Our main criticism of the traditional approaches lies ...

  • Die toeval van ’n tentwoning / Die metanarratief van die toeverlaat 

   Van den Heever, Alettie (LitNet Academic, 2011-12)
   Opsomming In hierdie artikel word Helena Verbloem, die hoofkarakter in Ingrid Winterbach se Die boek van toeval en toeverlaat (2006), se verstrengeldheid in die taal van die toeverlaat vanuit ’n godsdienssosiologiese ...

  • Towards a Southern African English defining vocabulary 

   Hiles, Lorna (Bureau of the WAT, 2014)
   Controlled defining vocabularies have been used regularly in lexicography since the 1970s. They are mostly employed in learners' and school dictionaries and have been used to ensure that the definitions are easily understood ...

  • Verhoogde leksikografiese toeganklikheid in die oorgang van n toeristewoordeboek na n toeristegids as naslaanbron 

   Gouws, Rufus; Leroyer, Patrick (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2009-03)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Die ontwikkeling van die leksikografi eteorie is daarop gerig om die produksie van beter woordeboeke te verseker. As naslaanbronne het woordeboeke ’n bepaalde data-aanbod, vertoon hulle sekere ...

  • Vertaalpraktyke in die sosiale media : n verbeterde vertaalteks vir ʼn virtuele gemeenskap 

   Lesch, Harold (Suid-Afrikaanse Akademie vir Wetenskap en Kuns, 2014-03)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Die vertrekpunt van hierdie artikel is die idee dat gemeenskapsvertaling nie noodwendig sy oorsprong in tegnologiese vooruitgang en die virtuele rekenaarleefruimte het nie. Gemeenskapsvertaling het ...

  • Voorbeelde en ooradressering in tweetalige woordeboeke 

   Beyer, Herman L. (Stellenbosch : Stellenbosch University, Bureau of the WAT, 2011)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Adresseringsekwivalensie geld in 'n woordeboekartikel wanneer al die vertaalekwivalente in die vertaalekwivalentparadigma neerslag vind in die doeltaalvoorbeelde in die koteksafdeling en elke ...

  • What is a lexicographical database? 

   Bergenholtz, Henning; Nielsen, Jesper Skovgard (Bureau of the WAT, 2013)
   Fifty years ago, no lexicographer used a database in the work process. Today, almost all dictionary projects incorporate databases. In our opinion, the optimal lexicographical database should be planned in cooperation ...

  • Woordeboeke en dowe gebruikers : huidige probleme en die behoefte aan beter oplossings 

   Fourie Blair, Hanelle (Bureau of the WAT, 2013)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Gebaretaalleksikografie is 'n afdeling van die leksikografie wat tot dusver 'n grootliks vae, onbelangrike area was. Die ontwikkeling van gebaretaalleksikografie was in die verlede onderhewig aan ...