Browsing Research Articles (Afrikaans and Dutch) by Title

Now showing items 18-22 of 22

  • There is no need for the terms polysemy and homonymy in lexicography 

   Bergenholtz, Henning; Agerbo, Heidi (Bureau of the WAT, 2014)
   This paper describes a radically different approach to polysemy and homonymy from the ones normally presented in linguistic and lexicographic literature on this topic. Our main criticism of the traditional approaches lies ...

  • Die toeval van ’n tentwoning / Die metanarratief van die toeverlaat 

   Van den Heever, Alettie (LitNet Academic, 2011-12)
   Opsomming In hierdie artikel word Helena Verbloem, die hoofkarakter in Ingrid Winterbach se Die boek van toeval en toeverlaat (2006), se verstrengeldheid in die taal van die toeverlaat vanuit ’n godsdienssosiologiese ...

  • Towards a Southern African English defining vocabulary 

   Hiles, Lorna (Bureau of the WAT, 2014)
   Controlled defining vocabularies have been used regularly in lexicography since the 1970s. They are mostly employed in learners' and school dictionaries and have been used to ensure that the definitions are easily understood ...

  • Voorbeelde en ooradressering in tweetalige woordeboeke 

   Beyer, Herman L. (Stellenbosch : Stellenbosch University, Bureau of the WAT, 2011)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Adresseringsekwivalensie geld in 'n woordeboekartikel wanneer al die vertaalekwivalente in die vertaalekwivalentparadigma neerslag vind in die doeltaalvoorbeelde in die koteksafdeling en elke ...

  • Woordeboeke en dowe gebruikers : huidige probleme en die behoefte aan beter oplossings 

   Fourie Blair, Hanelle (Bureau of the WAT, 2013)
   AFRIKAANSE OPSOMMING: Gebaretaalleksikografie is 'n afdeling van die leksikografie wat tot dusver 'n grootliks vae, onbelangrike area was. Die ontwikkeling van gebaretaalleksikografie was in die verlede onderhewig aan ...